Projekty

Projekty, vzdelávacie programy a semináre AOPP 2015

Poslaním projektu, ktorý vznikol s podporou Európskej komisie, je rozvíjať vzdelanostnú úroveň pacientov a pacientských organizácií. Koordinácie a vytvorenia celoeurópskej platformy sa ujala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom pacientov (EPF) a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu (EFPIA).

Cieľom EUPATI je sprostredkovať objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume. Taktiež by mal poskytovať vzdelávacie programy zamerané na budovanie zdravotnej gramotnosti pacientov. Pacientom by mal vytvoriť verejnú internetovú knižnicu, ktorá by mala obsahovať korektné a aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny.


Súčasná medicína charakterizovaná inovatívnymi technológiami si vyžaduje rozhľadeného a pripraveného lekára, ale aj informovaného a vzdelaného pacienta.

Cesta lieku k pacientovi je komplikovaný, finančne náročný a veľmi dlhý proces. Úspešnosť a dostupnosť nových technológií môže ovplyvniť aj informovanosť a angažovanosť pacientov.

Preto vznikol v roku 2012 európsky pacientský edukačný projekt EUPATI (European Patient’s Academy). Jeho súčasťou sa stalo aj Slovensko. Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015.

Národná platforma združuje partnerov, Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) a vedeckú spoločnosť ISPOR Slovakia. Reprezentantom celého projektu za Národný kontaktný tím je v súčasnosti Dominik Tomek, ktorý je zároveň viceprezidentom AOPP a zastupuje Slovensko vo vedení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) v Bruseli.

Prvou aktivitou, ktorou sa projekt predstavil odbornej a pacientskej verejnosti, bola 1. národná konferencia EUPATI “Pacient a inovácie v medicíne” vo februári 2016

Odprezentovali sa tu možnosti vzdelávania pacientov, lebo vzdelaný pacient je veľkým prínosom aj pre celý zdravotnícky systém. EUPATI je vzdelávací projekt plánovaný ako otvorená platforma. Veríme a máme aj prísľub, že sa s podporou vzdelávania pacientov stotožnia aj ďalšie verejné, akademické a zdravotnícke inštitúcie a osobnosti.

V súčasnosti podporuje tento projekt okrem troch spomínaných inštitúcií ďalších viac ako tridsať vzdelávacích a vedecko-výskumných organizácií. Rozvojové a vzdelávacie programy sú hradené priamo zo zdrojov Európskej únie a zdrojov EFPIA.

Program 1.pacientskej konferencie EUPATI - program EUPATI v5_DT_28_1_16.pdf

Pozrite si našu schválenú pacientsku deklaráciu EUPATI - PACIENTSKA_DEKLARACIA_EUPAT.pdf

Prečítajte si správu o organizovaní 1.pacientskej konferencie EUPATI - Tlacova_sprava_EUPATI_final.pdf

Nedostupné lieky 2014

Projekt "Nedostupné lieky" reaguje na obavy pacientov, ktorí sa nemôžu dostať k svojim liekom. Stojí za ním Slovenská lekárnická komora (SLeK) spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR (AOPP) a partnermi, ktorými sú Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu aj sieť lekární Dr. Max . Cieľom je zozbierať informácie o opakovanej alebo dlhodobej nedostupnosti liekov na Slovensku. Zozbierané dáta budú základom pre diskusiu partnerov so štátnymi orgánmi o tom, ako túto situáciu riešiť.

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu všetkých nedostupných liekov na Slovensku. Zozbierané údaje umožnia Slovenskej lekárnickej komore odpovedať na otázku prečo tieto lieky chýbajú. Tento projekt vznikol na základe skúseností lekárnikov a pacientov, ktorí evidujú kontinuálny nárast nedostatku niektorých liekov. Ide napríklad o antipsychotiká, antibiotiká, antiepileptiká alebo onkologiká. Pacienti, ktorí sa k liečbe nedostanú včas, majú obavu o svoj zdravotný stav. Oneskorený prístup k liečbe môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a ohroziť život pacienta. 

Keď sa pacient v lekárni dozvie, že jeho liek nie je dostupný, požiada lekárnika, aby tento problém nahlásil do lekárenského informačného systému. Tento údaj je automaticky zaznamenaný a anonymne spracovaný. Po nahlásení lekárnik vystaví pacientovi potvrdenie s údajmi o lieku, ktorý pacient v lekárni nenašiel. Prostredníctvom nahlásenia nedostupnosti pacient síce nedostane priamo k lieku, ale pomôže upozorniť na to, že liek chýba. 

Nedostupné lieky môžu pacienti nahlasovať takmer vo všetkých lekárňach po celom Slovensku.

Projekt vychádza zo zahraničných skúseností s monitorovaním nedostupnosti liekov, na ktorých sa tiež podieľajú lekárnici a pacienti, často aj v spolupráci s národnými liekovými agentúrami. Európska komisia pri osobných rokovaniach tiež odporučila spoluprácu lekárnikov a pacientov pri vytváraní takýchto zoznamov. Ako vzor pre európske krajiny sa odporúča holandský systém Farmanco, ktorý vytvára holandská lekárnická komora. Týmto systémom sa inšpiroval aj slovenský projekt.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.slek.sk/nedostupnelieky

PÝTAJTE SA LEKÁRA 2014

​Cieľ: prostredníctvom webovej aplikácie a formou prednášok v rôznych mestách Slovenska (Bratislava, Nitra, Trnava) zorientovať pacientov v systéme zdravotného poistenia a upozorniť na práva pacientov. 

Čas trvania projektu: od leta 2013 do decembra 2013

Partneri projektu: Ministerstvo zdravotníctva SR a Jednota dôchodcov Slovenska

Myslíte si, že nový zákon o cenách liekov a zdravotníckych pomôcok zlepší ich dostupnosť?

0%
82%
12%
6%