Pacienti poďakovali lekárom a sestrám za ich obetavú prácu

19.11.2021
article_636

Asociácia na ochranu práv pacientov SR udelila v rámci Piatej celoslovenskej pacientskej konferencie ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ desiatim zdravotníkom z oboch kategórií. Udelila tiež špeciálnu cenu verejnosti na základe výsledkov hlasovania na stránke asociácie a cenu In Memoriam ako pamiatku na zakladateľku novodobého vzdelávania v Ošetrovateľstve z Martina, priekopníčku v oblasti komunitnej a paliatívnej starostlivosti Doc. PhDr. Alžbetu Hanzlíkovú, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ nominovali svojich favoritov členské pacientske organizácie AOPP. Na septembrovom stretnutí 5-členná porota menovaná predsedníctvom AOPP napokon rozhodla o udelení ocenenia 10 lekárom a 10 sestrám za ich obetavú prácu a prínos pre pacientov a 1 ocenenie In Memoriam. Spomedzi ocenených napokon mohla vybrať svojich víťazov aj široká verejnosť, ktorej sympatie získali MUDr. Alžbeta Császarová a Mgr. Nataša Seligová. Ocenenia si zdravotníci prebrali počas Piatej celoslovenskej pacientskej konferencie z rúk ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a prezidentky AOPP Márie Lévyovej. Dovoľte nám, aby sme vám ich predstavili a v mene pacientov im srdečne poďakovali za ich obetavosť, odbornosť, a ich ľudský prístup.

Ocenení v kategórií „Môj lekár“

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku

Je reumatologičkou v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pomáha a lieči pacientov s reumatickými ochoreniami viac ako 43 rokov. Jej rukami prešli tisícky pacientov. Je nielen skvelou diagnostičkou, ale aj obetavou lekárkou. Neustále študuje, hľadá nové diagnostické a liečebné možnosti pre pacientov. Veľmi dôležitý je pre ňu ľudský kontakt s pacientmi aj mimo ordinácie. MUDr. Dagmar Mičeková, PhD. sa neprestajne vzdeláva a svoje bohaté vedomosti a klinické skúsenosti odovzdáva mladším kolegom. Publikovala viac ako 100 príspevkov v národných i medzinárodných časopisoch. Viaceré jej príspevky boli venované práve pacientom, najmä tým s reumatoidnou artritídou a Sjögrenovým syndrómom. Vždy sa ochotne podelí o svoje vedomosti, skúsenosti aj so svojimi pacientmi.

MUDr. Boris Pekárek, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga zdravia Slovensko

Je primárom gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave. Zároveň je od roku 2018 predsedom Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Organizuje a vedie bezplatné endoskopické tréningy základnej i pokročilej endoskopie pre slovenských lekárov. Zaviedol ESD (endoskopická submukózna disekcia) na Slovensku, pričom gastroenterologické oddelenie NOÚ je zatiaľ jediným centrom na Slovensku, kde sa ESD vykonáva v počtoch vyhovujúcim aj prísnym medzinárodným štandardom a súčasne aj centrom, ktoré sa radí k špičke v strednej Európe v tejto metóde. Aktívne sa účastní mnohých gastroenterologických kongresov, kde okrem odborných prednášok a prezentovania výsledkov pracoviska ESD aj trénuje v tréningových zónach EMR (endoskopická mukózna resekcia) a ESD (endoskopická submukózne disekcia). Pacienti opisujú pána doktora nie len ako erudovaného odborníka, ale ako človeka otvoreného diskusii a ochotného individuálne poradiť pacientom.

MUDr. Jozef Baláž

- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Pán doktor Baláž pracuje na hepatologicko-gastroenterologickom a transplantačnom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Rooseveltra v Banskej Bystrici. Pacienti si na ňom najviac vážia jeho veľkú pomoc a ústretovosť k jeho pacientom či už na lôžkovom oddelení alebo na ambulancii. Má etický a ľudský prístup k pacientom a ich rodinám. Pán doktor dlhodobo spolupracuje na efektívnom manažmente pacientov, spolu s pánom doc. MUDr. Ľubomírom Skladaným založili v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici 24-hodinovú príslužbu, vďaka ktorej sú pacienti s krvácaním okamžite ošetrení, a to bez ohľadu na to, či je noc, sviatok alebo víkend. MUDr. Baláž sa neustále vzdeláva v oblasti gastroenterológie a hepatológie, zúčastňuje sa odborných stretnutí, sám je ochotným poradcom OZ Šanca pre pečeň a vedie jej edukačné stretnutia pre pacientov. Pravidelne sa zapája do klinických štúdií a implementácii nových liekov pre pacientov s IBD.

MUDr. Jana Bendová, PhD. MPH, MBA

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Pani doktorka Bendová patrí k pionierom zavádzania elektronického zdravotníctva do praxe, najmä elektronického predpisu liekov. Je iniciátorom medzinárodného hnutia Vyberaj rozumne (Choosing wisely) na Slovensku, ktoré je zamerané na šírenie osvety o nadmernej a zbytočnej diagnostike a liečbe vo všeobecnom lekárstve s cieľom orientovať medicínu na pacienta, nie na diagnózy. Nájsť ju môžete v Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých BENMEDIKA s.r.o. vo Veľkom Bieli, kde sa veľmi obetavo a s láskou stará o svojich pacientov. Prostredníctvom OZ Pre naše zdravie, svojho vlastnému blogu aj mediálnej spolupráce sa venuje podpore zdravia a prevencie chorôb, vzdelávaniu verejnosti, osvete v oblasti zdravého životného štýlu. Pacientom neváha pomôcť zorientovať sa v zdravotnom systéme či nájsť vhodného špecialistu, ak ho potrebujú. Ako jedna z mála všeobecných lekárov aktívne využíva na komunikáciu s pacientmi nielen email, ale aj Facebook a svoju webstránku a nastavuje novodobé trendy v poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

MUDr. Eva Králiková

- na ocenenie navrhlo OZ Lymfoma a Leukémia

Pani doktorka Evka Králiková pracuje na hematologickom oddelené vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Dlhé roky aktívne prednáša na vzdelávacích podujatiach združenia OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko. Pomáha šíriť materiály OZ až k samotným pacientom, čím ich úspešne začleňuje do komunity a pomáha im od úvodu lepšie zvládať ich ochorenie. Združeniu nezištne a s radosťou pomáha s prípravou odborných textov na webovú stránku či do brožúr. Vždy je otvorená diskusii o zlepšovaní manažmentu pacienta. Pri onkohematologických pacientoch zo stredného Slovenska s OZ promptne a veľmi nápomocne koordinuje liečbu jednotlivých pacientov. Pani doktorka je aktívnou členkou Lymfómovej skupiny Slovenska, čo je odborná lekárska skupina onkohematológov. Každoročne prispieva kazuistikami do Lymfómového fóra. Pani doktorke patrí veľká vďaka a úcta pacientov za to, že zvládajú ťažké chvíle počas liečby onkohematalogických ochorení a môžu sa tešiť zo spoločných úspechov, keď zvíťazia.

MUDr. Marián Oltman, PhD.

- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Pán doktor Oltman pracuje v Gastroentero-hepatologickom centre THALION v Bratislave. Občianske združenie Šanca pre pečeň sa v roku 2019 rozhodlo navrhnúť ho na ocenenie za jeho efektívny manažment pacienta, dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť a ochotu pomôcť OZ vždy, keď mu to čas dovoľuje. Jeho pacienti vyzdvihujú jeho prístup k pacientovi, OZ Šanca pre pečeň zas jeho podporu na edukačných podujatiach, ktoré zabezpečujú. Aj napriek rôznorodým príbehom či rôznym ochoreniam si pán doktor vždy dokáže nájsť cestu k pacientovi a jeho milý a ľudský prístup im pomáha lepšie sa s chorobou vyrovnať a zabojovať. Pri jeho zodpovednej práci sa neustále vzdeláva a potom nové informácie tlmočí svojim pacientom. Dôkazom toho je aj 2. miesto v kategórii Hepatológia v internetovej ankete TOP lekári na Slovensku, ktorú v roku 2015 organizovali Hospodárske noviny a Zdravotnícke noviny. Pacienti OZ Šanca pre pečeň veria, že rovnakú radosť „ich pánovi doktorovi“ prinesie aj pacientske ocenenie „Môj lekár“.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

- na ocenenie navrhol Slovak Crohn Club

Pani doktorku Gojdičovú nájdete v Gastroenterologickom centre Ružinov v Bratislave. Pacienti oceňujú nielen jej odborné znalosti, ale aj jej mimoriadne ľudský a citlivý prístup pri hľadaní riešenia ich zdravotných problémov. Pani doktorka intenzívne spolupracuje s OZ Slovak Crohn Club na príprave a realizácii odborných webinárov, článkov na ich webovej stránke, Facebooku aj vo vydávaných bulletinoch počas pandémie COVID-19. Členom OZ ochotne poskytuje potrebné konzultácie a odborné poradenstvo, aktívne reprezentuje Slovak Crohn Club v médiách a prednáša na konferenciách a seminároch organizovaných týmto pacientskym združením. Pomáhala pri vzniku webovej stránky pre pacientov s IBD www.crohnika.sk a je tiež spoluautorkou knihy pre IBD pacientov s názvom Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Roky tiež prispievala do medzinárodných odborných publikácií. Vďaka pani doktorke pacienti s Crohnovou chorobou už prekonali mnoho úskalí.

MUDr. Dagmar Fekiačová

- na ocenenie navrhol Úsmev s čiarkou

Pani doktorka Fekiačová pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Klinike plastickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Obetavo sa stará o svojich detských pacientov, veľmi často aj nad rámec pracovnej doby, či cez víkend a sviatok. Ak si to stav pacienta vyžaduje, neváha telefonicky konzultovať zdravotný stav svojich pacientov aj v neskorých nočných hodinách. Pani doktorka je členkou tímu odborníkov v rázštepovej poradni. Títo odborníci v rázštepovej poradni spolu a naraz vyšetria dieťa, navzájom prediskutujú jednotlivé aspekty liečby a spoločne naplánujú postup liečby tak, aby bola čo najlepšia a najrýchlejšia. Pani doktorka sa venovala problematike cystickej fibrózy a dlhší čas aj detskej nefrológii. Podieľa sa na genetickom výskume rázštepových chýb v rámci európskej spolupráce, do ktorej je zapojených 19 štátov. Za odbornosť, obetavosť a lásku k jej detským pacientom si pani doktorka zaslúži poďakovanie rodičov a úsmev najvďačnejších pacientov “detí s čiarkou“.

MUDr. Alžbeta Császarová

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Pani doktorka Császarová pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v CISÁR-MEDI s.r.o. v Galante. Najmä v čase pandemických obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 oceňujú jej pacienti, že intenzívne využíva služby elektronického manažmentu pacienta. Práve tieto nástroje im uľahčujú život a umožňujú dostať sa k ich liečbe, čo nemusí byť vo všetkých ambulanciách pravidlom. O tom, že je pani doktorka skutočne človek s veľkým „Č“, svedčí aj jej práca práve v čase pandémie. Ani v tak ťažkých chvíľach neopustila svojich pacientov, navštevovala ich aj v domácom prostredí a svojou pomocou a včasnou liečbou zachránila mnoho životov. Pacienti ju milujú nielen pre jej odbornosť, ale predovšetkým pre jej ľudský prístup a schopnosť vysvetliť aj tie medicínsky náročnejšie postupy úplne jednoducho, zrozumiteľne. Čo dodať, keď pacienti píšu: “Pani doktorka je najlepšia na svete, pretože svoju prácu robí srdcom.“

MUDr. Marián Šóth

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Pána prezidenta Asociácie súkromných lekárov, pána doktora, navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na ocenenie „Môj lekár“ v prvom rade kvôli dlhoročnej spolupráci orientovanej na podporu a vzdelávanie pacientov. Pán doktor sa vždy ochotne zapájal do aktivít AOPP či už prezentáciami na našich konferenciách alebo v rámci projektu „Lieky s rozumom“. Spoločne sme hľadali aj návrhy na zlepšenie postavenia všeobecných ambulantných lekárov, ktorí by mali byť pilierom v našom zdravotníctve. Aby mali pacienti garanciu včasnej prevencie, diagnostiky a liečby. Vzájomná dôvera medzi pacientom a jeho lekárom prvého kontaktu je kľúčom k mnohým riešeniam, k včasnej prevencii a liečbe pri mnohých diagnózach. Preto veríme, že v rámci vzájomnej spolupráce a podpory dokážeme v budúcnosti zlepšiť podmienky v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti tak pre lekárov, ako aj pre pacientov, ktorí najviac pociťujú dopad nedostatku lekárov a sestier v ambulantnej sfére. Veríme, že namiesto bojov o finančnú a personálnu stabilizáciu v zdravotníctve, nastane obdobie zamerané na rozvoj kvality poskytovanej ambulantnej starostlivosti v prospech pacientov.

Ocenení v kategórii „Moja sestra“

Bc. Monika Chlebíková

- na ocenenie navrhol Slovak Crohn Club

Monika Chlebíková pracuje ako IBD sestra v Gastroenterologickom centre v Ružinove – IBD centrum. Jej práca je inšpiráciou a vzorom pre nové gastroenterologické IBD sestry, ktoré vedie v rámci praktických aj teoretických častí odborných kurzov. Sama sa neustále vzdeláva, ročne navštívi niekoľko odborných podujatí u nás aj v ČR. Aktívne participovala na výskume zameranom na liečbu perianálnych fistúl kmeňovými bunkami u pacientov s Crohnovou chorobou. O svoje skúsenosti sa kedykoľvek rada podelí aj s IBD pacientmi a členmi Slovak Crohn Clubu. Tí si ju vážia pre jej ľudský prístup a vysokú dávku empatie ku všetkým pacientom bez rozdielu. Každá IBD sestra je dôležitou osobou v procese manažmentu pacienta, pretože supluje časovú vyťaženosť lekára a od obdobia stanovenia diagnózy sa stáva jeho styčným bodom a prvým kontaktom počas celého obdobia liečby. Monika Chlebanová je však svojim pacientom navyše aj neoceniteľnou psychologickou oporou, dodáva im nádej a silu, a to najmä v období diagnostikovania IBD ochorenia.

Mgr. Silvia Gallo Lišková

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovenku

Silvia Gallo Lišková pracuje od roku 1995 ako fyzioterapeutka v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pôsobí na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Skúsená profesionálka, vždy milá, usmiata žena je ochotná kedykoľvek pomôcť. Neľutuje čas ani námahu, ktorú pacientom venuje navyše, pokojne aj v čase svojho voľna. Jej ľudský a empatický prístup oceňujú všetky vekové kategórie pacientov. Okrem práce fyzioterapeutky pomáhala aj ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizmu na Slovensku, ktorej členkou je od roku 2013. Päť rokov poskytovala základné sociálne poradenstvo v poradni Centra sociálno-psychologickej potreby pre ľudí s reumatickými ochoreniami so sídlom v NÚRCH-u. Dávala tak nádej a podporu nielen hospitalizovaným, ale aj ambulantným pacientom. Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k skvalitneniu pomoci pacientom s reumatickým ochorením, organizáciou činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku a NÚRCH-u pri spoločných podujatiach. Má skvelý organizačný talent.

Bc. Beata Škvarková

- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Beata Škvarková pracuje ako staničná sestra na Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení (HEGITO) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Okrem toho, že neváha zastúpiť svoje kolegyne nielen na oddelení, ale aj v ambulancii, venuje špeciálnu pozornosť aj svojim pacientom. Jej výraznú pomoc, etický a ľudský prístup oceňujú aj pacienti na lôžkovom oddelení a ich rodinní príslušníci. Vďačia jej za efektívny manažment pacientov, pomoc pri hľadaní darcov, edukáciu pacientov s cirhózou pečene či edukáciu a manažment pacientov pred a po transplantácii pečene. Do praxe zaviedla LFI – meranie indexu krehkosti hospitalizovaných pacientov, sledovanie kvality života u rôznych skupín pacientov či meranie nutričných parametrov u pacientov s cirhózou pečene. Neustále rozširuje svoje vedomosti, a to prostredníctvom gastroenterologických a hepatologických podujatí. Veľmi ochotne pomáha OZ Šanca pre pečeň pri edukačných stretnutiach, spolupracuje pri vytváraní publikácie pre pacientov „Občasník“, aj písaní edukačných letákov pre pacientov. Aktívne sa zúčastňuje v prospektívnych a retrospektívnych štúdiách.

Mgr. Marianna Kličová

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Mgr. Marianna Kličová pôsobí od roku 2012 ako vedúca sestra v ošetrovateľskom centre Slnečný dom, kde vznikali prvé ošetrovateľské štandardy pre komplexný manažment pacienta v dlhodobej starostlivosti. Ako členka OPS Ošetrovateľstvo pri MZ SR je spoluautorkou týchto štandardov. A tiež spoluautorkou projektu Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých v SR v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania zdravotného stavu. Významnou mierou sa zaslúžila o budovanie konceptu optimálnej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých a vo veľkej miere prispela k víťazstvu v Národnej cene kvality v roku 2014. Dokáže kriticky posúdiť nedostatky praxe, navrhnúť nové prístupy, zrozumiteľne ich definovať v dokumentácii a následne kriticky hodnotiť ich skutočný prínos v praxi. Hoci je každý deň konfrontovaná s nedostatkami systému dlhodobej starostlivosti a v snahe naplniť potreby a očakávania svojich pacientov naráža na mnoho prekážok, svojim vytrvalým prístupom, odvahou, trpezlivosťou a profesionalitou komplikácie a prekážky úspešne prekonáva. To sa odzrkadľuje vo výborných výsledkoch ošetrovateľskej starostlivosti a mimoriadnej spokojnosti pacientov a ich rodinných príslušníkov. K pacientom je za každých okolností milá, láskavá, dokáže povzbudiť aj v tých najťažších chvíľach nielen ich, ale aj ich blízkych.

Mgr. Lucia Bekečová

- na ocenenie navrhla Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán

Svoje bohaté skúsenosti v špecializovanej komplexnej starostlivosti o rany a o pacientov s ranami získala počas rokov práce na Klinike úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach, či už v urgentnej ambulancii alebo na septickom oddelení. Dnes pracuje ako sestra v komunite v ADOS v Košiciach, kde sa stará o pacientov v často neľahkých životných situáciách a podmienkach. Zároveň, ako odborný špecialista v oblasti chronických rán pre výrobcu zdravotníckych potrieb, významnou mierou prispieva k edukácii pacientov a vzdelávaniu odborníkov z praxe. Jej zodpovednosť, svedomitosť, mimoriadne odborný, profesionálny a zároveň ľudský prístup k pacientom a klientom v nemocnici, žijúcim doma či v zariadeniach sociálnych služieb oceňujú všetci, ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu. Ako odborná garantka je nezastupiteľným členom tímu pracujúceho na softwari a aplikácii pre telezdravie v manažmente rán. Jeho výsledkom by malo byť uľahčenie práce sestry a zlepšenie komunikácie medzi odborníkmi a pacientmi, zlepšenie prístupu k starostlivosti pre pacienta a zvýšenie efektivity činnosti sestier v teréne.

Bc. Lenka Škultétyová

- na ocenenie navrhlo OZ Lymfoma

Pracuje na transplantačnej jednotke na oddelení onkohematológie v Národnom onkologickom ústave. Pacienti ju nazývajú anjelom na transplantačke. Pozerá na všetkých hlavne ako na ľudí a až potom ako na pacientov. Nik jej nie je ľahostajný, ani pacient či kolega. Je to veľmi empatická, pokorná a pokojná žena. Prináša ľuďom svoju obrovskú dávku pohody a pomoci sprevádzanú úsmevom a vždy nádejným povzbudením. Pacientom, ktorí sú často vo svojich slabostiach odkázaní naozaj len na sestričky, sa venuje s veľkým až materinským citom, v pokore prijíma aj časté nevôle a problémy. Pobyt na transplantačke totiž trvá zväčša dva týždne, pacient je po celý čas v malej izbe sám. Je to naozaj extrémne náročné obdobie, ktoré prináša tie najnáročnejšie emócie, často zhoršované fyzickými komplikáciami z liečby. Sestra Lenka prináša svojím prístupom a príjemnou povahou ľuďom na samotkách teplo domova. Má veľký zmysel pre humor, odovzdáva všetkým veľké priehrštia veľmi potrebnej pozitívnej energie, trpezlivosť a nádej. Je šťastná z každého pokroku pacienta v náročných ozdravných procesoch. Človek z nej cíti skôr dobrého vnímavého priateľa až potom profesionálneho zdravotníka.

PhDr. Darina Danyiová, dipl. s.

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Svoju rolu sestry a manažérky zvláda bravúrne a s prehľadom. To, že svoju prácu miluje, nebojí sa nových vecí, ukázala aj pri nastavovaní ošetrovateľských štandardov v novootvorenej špecializovanej neurorehabilitačnej nemocnici SANOM. Tu si splnila svoje predstavy o maximálnej spokojnosti pacienta a jednoduchšej práci pre sestry. Pani Darina Danyiová pôsobila 30 rokov v Železničnej nemocnici s poliklinikou, kde začínala ako sestra, neskôr pracovala ako námestníčka pre ošetrovateľstvo a nakoniec ako garantka ošetrovateľskej starostlivosti. Práve ošetrovateľstvo sa stalo jej celoživotným poslaním a svoje dlhoročné skúsenosti šíri ďalej. Je členkou Asociácie Marfanovho syndrómu, venuje sa vzdelávaniu pacientov s týmto ochorením, prednáša o ošetrovateľstve sestrám, zdravotníckym asistentom a sanitárom. Pripomienkuje tiež legislatívu a pomáha tvoriť vyhlášky a štandardy v tejto oblasti. Bola členkou tímu na MZ SR, ktorý pracoval na príprave dlhodobej a následnej starostlivosti. Pacientom aj rodinným príslušníkom vždy venuje milé slovo, poradí im či dodá nádej.

Mgr. Nataša Seligová

- na ocenenie navrhol Slovak Crohn Club

Zdravotná sestra Mgr. Nataša Seligová pracuje v gastroenterologickej ambulancii na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Pacienti, ktorí navštevujú jej ambulanciu, ju veľmi chvália pre jej mimoriadne ľudský prístup k nim aj k ich rodinám. Milá a ústretová sestra nešetrí úsmevom, no výrazne šetrí čas pacienta aj lekára vďaka premyslenému manažmentu pacienta. Ešte pred samotnou konzultáciou s lekárom totiž zozbiera všetky potrebné informácie potrebné k diagnostike. Pacientov objednáva podľa závažnosti, výsledky a stav ochorenia konzultuje s lekárom tak, aby sa pacientovi potrebná starostlivosť dostala čo najskôr. Opustením jej ambulancie sa jej starostlivosť o pacienta nekončí – poskytuje mu potrebný kontakt, kde nájsť nielen ďalšie informácie o svojej liečbe, ale aj materiály, ktoré mu pomôžu naučiť sa žiť s jeho ochorením. S OZ Slovak Crohn Club dlhodobo spolupracuje v rámci prednášok.

Mgr. Ľubica Kaiserová, dipl. d. s.

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Zdravotná sestra Mgr. Ľubica Kaiserová je sestrou špecialistkou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii a pracuje na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. S podporou ďalších rodín založila OZ Malíček a postupom času ho vybudovala na uznávané rodičovské združenie pre rodičov predčasne narodených detí. V rámci OZ sa jej podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o problematike predčasniatok. Osobná skúsenosť s predčasným pôrodom ju ešte viac motivovala k aktivitám zameraným na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti, podporu rodičov a rodiny, a v súlade s touto myšlienkou vedie aj kolektív sestier. Venuje sa zavádzaniu nových trendov v ošetrovateľstve, ako je napríklad koncept bazálnej stimulácie a aromaterapie. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií odborníkov z oblasti neonatológie a stretnutí rodičovských organizácií. Už 8 rokov je odbornou garantkou postgraduálneho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite, špecializácie Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, kde aj prednáša.

PhDr. Monika Nováková

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovenku

PhDr. Monika Nováková pracuje už 17 rokov ako sestra pri lôžku v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Pacienti sa jej často zdôverujú aj s trápením, s ktorým sa nechcú alebo nevedia zdôveriť lekárovi. Každodenná empatia, čas vypočuť si pacienta a poradiť mu, je pre ňu samozrejmosťou. Jej odporúčania, optimizmus pri riešení nielen zdravotných problémov pomohli mnohým. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje Českého a slovenského reumatologického kongresu, kde pri prednáškach a prezentáciách spolupracuje aj s Ligou proti reumatizmu SR. Jej celoživotným poslaním je šíriť osvetu a vedomosti o reumatických ochoreniach a ošetrovateľstve, a to aj naprieč rôznymi medicínskymi odbormi. Jej dlhoročná prax a záujem o vylepšenia v odbore reumatológie ju priviedli aj k aktívnej spolupráci pri tvorbe ošetrovateľských štandardov a ich aplikácii v reumatologickom ošetrovateľstve. Popri svojej práci dlhé roky viedla ako dobrovoľníčka zdravotnícky krúžok na základnej škole. Učila deti a mládež podávať prvú pomoc a ochraňovať život a zdravie. V roku 2016 počas veľkej migračnej vlny pracovala ako sestra v utečeneckom tábore Brežice v Slovinsku. Aktívne pôsobí aj v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a pravidelne publikuje v celoslovenskom časopise Sestra.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%