Pacientská poradňa

Každý jeden z nás sa v určitom okamihu môže stať pacientom. Nie vždy sme však spokojní s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Niektorých z nás zaskočia neoprávnené poplatky. Iných zase (ne)ľudský prístup ošetrujúceho personálu. Stáva sa aj, že zdravotníkom dávame za vinu zhoršenie zdravotného stavu nášho blízkeho, či jeho smrť.

Aj v takýchto prípadoch podávame pacientom pomocnú ruku. Pomáhame im napísať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, komunikovať s úradmi. Radíme im, na akú starostlivosť majú pacienti nárok a ako ju majú požadovať. Keď sa ocitnú v zlej sociálnej situácii, zorientujeme ich, za kým ísť a o akú dávku požiadať. Každý jeden podnet, otázku, konzultujeme s poradcami v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia a sociálnych služieb.

Pacienti sa na nás môžu obrátiť viacerými spôsobmi:

- osobne nás môžu navštíviť v utorok v čase od 8. do 12. hodiny v kancelárii AOPP na Prešovskej ulici 39 v Bratislave,

- telefonicky sme počas pracovných dní k dispozícii na čísle 0903 711 117, v čase od 9:00 do 16:00 hodiny,

- kedykoľvek nás môžu kontaktovať aj e-mailom na adrese poradna@aopp.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade však prosíme pacientom, aby nám na seba zanechali aj telefonický kontakt.

Naša poradňa pre pacientov je bezplatná a takto by sme ju aj chceli zachovať. Uvedomujeme si, že pacienti, ktorí sa na nás obracajú, sú často v ťažkej životnej a sociálnej situácii. Preto nám pomôže akákoľvek forma Vašej podpory, či už zaslanie 2 % z dane, dobrovoľný príspevok na číslo účtu: SK88090000000­00174779712 alebo cez darovací formulár na našej stránke. Vďaka tomu dokážeme zlepšovať naše služby v prospech chorých a sociálne slabých ľudí na Slovensku. Vašu pomoc si veľmi vážime a zo srdca ďakujeme.

V roku 2017 sme pre pacientov na Slovensku zrealizovali aj tieto aktivity:

- pripravili sme brožúru Sprievodcu právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Stiahnuť alebo prečítať si ju môžete tu,

- budujeme sieť pacientskych poradní. Prvú pilotnú špecializovanú pacientsku poradňu sme začiatkom septembra otvorili v banskobystrickej FNsP F. D. Rossevelta. Poradenstvo v nej pravidelne poskytujú priamo zástupcovia pacientskych združení pôsobiacich v banskobystrickom regióne. Zástupcov tam majú združenia zamerané na onkologické a hematoonkologické diagnózy, ochorenie pečene, stomici, reumatici. Poradňa je záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.00 hod. a každú stredu počas návštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
40%
5%
8%
16%
16%