História AOPP

Naše občianske združenie bolo založené 2001. Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Ochraňujeme práva pacientov už viac ako 15 rokov. Poskytujeme im zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informujeme verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Podieľame sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov. Reprezentujeme slovenské pacienstke organizácie v Európskom pacienstkom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacienstkych organizácií. 

Pre všetkých pacientov organizujeme pravidelné vzdelávacie stretnutia, na ktorých sa môžu dozvedieť aktuálne informácie. Pre našich členov pripravujeme workshopy a konferencie k aktuálnym pacientskym témam.

AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zaplatili ste na urgentnom príjme desaťeurový poplatok za vyšetrenie, prípadne ošetrenie a bol podľa vás oprávnený?

0%
20%
0%
0%
20%
60%