Uzávierky za jednotlivé roky

Správa o hospodárení od 1.1.2016 do 30.9.2016

Sprava_o_hospodareni_do_30_9_2016.pdf


Správa o hospodárení za prvý polrok 2016

sprava_o_hospodareni_prvy_polrok_2016.pdf

Správa o hospodárení za rok 2015

sprava-o-hospodareni-2015.pdfMyslíte si, že nový zákon o cenách liekov a zdravotníckych pomôcok zlepší ich dostupnosť?

0%
82%
12%
6%