Klinické štúdie

Ako fungujú klinické štúdie: jednoduché vysvetlenie

Klinické testovania liekov, často nazývané aj klinické štúdie alebo jednoducho „štúdie“, sú veľmi dôležité pre objavovanie nových liekov a pomôcok, ktoré nám pomáhajú bojovať proti chorobám. V skratke, ide o to, že vedci a lekári skúšajú nové spôsoby liečby a zisťujú, či sú účinné a bezpečné pre ľudí. Každá takáto štúdia musí byť schválená špeciálnymi úradmi (na Slovensku je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a etickou komisiou, ktorá dbá na to, aby všetko prebiehalo správne a bezpečne. Účastníci týchto štúdií sú vopred informovaní o všetkých detailoch a musia súhlasiť s účasťou písomne.

Počas testovania môžu účastníci dostávať nové lieky alebo pomôcky, ktoré ešte neboli schválené na široké používanie, alebo už schválené lieky, ktoré sa skúšajú v nových podmienkach. Celý proces je pod starostlivým dohľadom odborníkov, takže účastníci sú v dobrých rukách. Cieľom je zistiť, či nové liečebné metódy naozaj fungujú a sú bezpečné. A aj keď nie všetky testy dopadnú úspešne, všetky získané informácie nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako liečiť rôzne choroby.

Presné informácie k typom a priebehu klinických skúšaní sú dostupné v brožúre: https://www.nou.sk/sites/default/files/stranky/2019-05-28-brozura_klinicke_skusanie_vsetko_co_by_mal_pacient_vediet_final.pdf

Čo môže získať pacient z účasti na klinickom skúšaní?

Ak sa rozhodnete zúčastniť klinického skúšania, môžete tým aktívne prispieť k zlepšeniu svojej zdravotnej starostlivosti. Jednou z hlavných výhod je prístup k novým liečebným metódam, ktoré ešte nie sú široko dostupné pre verejnosť. Týmto spôsobom môžete vyskúšať nové liečby skôr, než budú schválené a dostupné pre všetkých. Okrem toho získate zvýšenú zdravotnú starostlivosť, pretože pacienti v klinických skúšaniach sú pod pravidelným a dôkladným dohľadom lekárov a ich tímov. Toto všetko je preto, že organizátor skúšania, teda zadávateľ, potrebuje získať čo najviac údajov o účinkoch a bezpečnosti lieku.

Vaša účasť v klinickom skúšaní taktiež prispieva k pokroku v medicínskom výskume. Informácie a údaje získané počas štúdie poskytujú lekárom a výskumným tímom cenné poznatky, ktoré môžu pomôcť v budúcnosti lepšie chápať a liečiť rôzne zdravotné stavy alebo choroby. Týmto spôsobom nielen pomáhate sebe, ale aj mnohým ďalším pacientom, ktorí môžu mať v budúcnosti úžitok z výsledkov vašej účasti na skúšaní.

Ako sa zapojiť do klinického skúšania?

Ak máte záujem zúčastniť sa klinického skúšania, je dôležité, aby ste najprv diskutovali o tejto možnosti so svojím ošetrujúcim lekárom alebo onkológom. On alebo ona vám pomôže zistiť, či spĺňate všetky potrebné kritériá na to, aby ste mohli byť do skúšania zaradení. V prípade, že spĺňate tieto podmienky, váš lekár môže následne kontaktovať príslušné onkologické pracovisko, kde skúšanie prebieha, a dohodnúť ďalšie kroky. Predtým ako sa oficiálne zúčastníte skúšania, bude ešte potrebné absolvovať rozhovor, vyšetrenie a možno aj ďalšie testy priamo na pracovisku, kde sa skúšanie koná. Všetky potrebné informácie a podrobnosti vám poskytne lekár alebo koordinátor klinického skúšania na danom pracovisku. Je dôležité, aby ste nekontaktovali priamo pracoviská, kde klinické skúšania prebiehajú, ale aby ste tieto otázky konzultovali so svojím ošetrujúcim lekárom.

Aktuálny zoznam klinických onkologických skúšaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na jednotlivých centrách klinických skúšaní na Slovensku nájdete na webovej stránke Národného onkologického inštitútu (NOI) https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania

Databázu klinického skúšania liekov na Slovensku a v Európskej únii vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) na tomto linku https://www.sukl.sk/sk/klinick-skanie-liekov/databza-klinickho-skania?page_id=2788 


Zdroj:
www.nou.sk
www.noi.sk
www.sukl.sk

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%