Zorientujte sa jednoducho, kde sa domáhať svojich práv

03.08.2023
article_784

Jedným z práv pacienta je aj právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že sa porušilo jeho právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či domáhať sa náhrady škody. Dôležité je pritom vedieť, na ktorú inštitúciu sa v prípade podávania sťažnosti obrátiť, a kam ďalej, ak pacient alebo jeho blízky so svojim podnetom neuspeje. 

Prinášame vám krátky prehľad, ktoré podnety spadajú pod koho kompetenciu. Ak si neviete rady, môžete sa obrátiť aj na našu bezplatnú právnu poradňu, v ktorej vás v riešení vášho problému nasmerujeme.

Ak nastane problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, odporúčame konať bezodkladne a všetko riešiť písomnou formou s príslušným zariadením či inštitúciou. Kontakty na ne nájdete aj na našej stránke https://aopp.sk/dolezite-kontakty.

Pacientsky problém Kompetentná inštitúcia pre podanie sťažnosti
Nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
Žiadosť o finančné odškodnenie za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • Mimosúdna dohoda s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • V prípade nedohody podanie na súd
Vyhľadávanie poskytovateľa ambulantnej starostlivosti, zmluvného poskytovateľa
 • Odbor zdravotníctva samosprávneho kraja podľa miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient verejne zdravotne poistený
Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • Inštitúcia, ktorá vydala príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR) 
Etika zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách
 • Etická komisia samosprávneho kraja podľa miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Možnosť obrátiť sa aj na stavovskú organizáciu/komoru (Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ...) – bývajú prizývané Etickou komisiou samosprávneho kraja
Etika zdravotníckych pracovníkov v ústavných zariadeniach
 • Etická komisia príslušného ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktoré pacientovi poskytlo zdravotnú starostlivosť
 • Etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR
 • Možnosť obrátiť sa aj na stavovskú organizáciu/komoru (Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ...) – bývajú prizývané Etickou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR
Poplatky v ambulanciách lekárov
 • Odbor zdravotníctva samosprávneho kraja podľa miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti
Poplatky v ústavných zariadeniach (nemocnica, kúpeľné zariadenie, hospic, ...)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
Priznanie invalidného dôchodku a jeho výška
 • Sociálna poisťovňa
Kompenzačné príspevky
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska pacienta
 • V prípade odvolania Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Preplácanie liečby, výkonov, schvaľovanie liekov na výnimku
 • Zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient verejne zdravotne poistený
Informácie o výpadkoch liekov
 • Lekárnik
 • Slovenská lekárnická komora
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • O výpadku vášho lieku bezodkladne informujte aj svojho ošetrujúceho lekára, ktorý vám tento liek predpísal, aby mohol zvoliť vhodný postup vo vašej liečbe.

Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%