Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? 

JUDr. Radmila Strejčková

Asociácia na ochranu práv pacientov aktívne sleduje dianie okolo pandémie koronavírusu. V rámci informovania našich členov a priaznivcom preto zhromažďujeme všetky aktuálne opatrenia a uznesenia, ktoré boli v súvislosti s pandémiou prijaté. V rámci tohto príspevku ich budeme priebežne aktualizovať.


Aktuálne

Všetky dôležité informácie, ako aj metodické usmernenia pre lekárov a pacientov, môžete nájsť aj na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.


Súhrn opatrení prijatých ku dňu 17. septembra 2020

  • Zrušenie núdzového stavu od 13.6.2020 - mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Na základe mimoriadnej situácie môže vláda prijímať opatrenia, ktoré by zabránili ohrozeniu zdravia, majetku až do jeho ukončenia.​

  • Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne zo dňa 30.3. až 1.4.2020 (ukončenie OČR; postup pediatrov pri potvrdzovaní ošetrovného; žiadosť o dávku v nezamestnanosti; chyby poistencov pri podávaní formulárov/žiadostí o ošetrovné; vychádzky počas PN a karantény)
  • Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne zo dňa 23. až 26.3.2020 (postupy lekárov pri PN a OČR; ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých; úhrada nedoplatkov na poistnom živnostníkov k dávkam PN a OČR, oznamovanie o čerpaní a pokračovaní OČR)
  • Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 16.3.2020 (zmena a doplnenie opatrenia zo dňa 15.3.2020)

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené:

  • Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v oblasti zdravotníctva, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 6.4.2020).
  • pod č. 72/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov publikované (účinnosť od 8.4.2020)
  • pod č. 49/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 (účinnosť od 19.3.2020)
  • pod č. 45/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (účinnosť od 16.3.2020)

Čo všetko sa oplatí vedieť o koronavíruse


Prečítajte si aj:

Nové číslo Newslettra prevencie

Newsletter Prevencie vychádza v rámci projektu Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe. Projekt realizuje tím odborníkov z odboru Štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov Ministerstva zdravotníctva SR.


Nitra rozšírila pomoc s nákupmi aj na ďalšie skupiny obyvateľov

Pomoc so zabezpečením nákupu potravín, základnej drogérie a liekov v období pandémie bola pôvodne určená len občanom nad 65 rokov odkázaným na pomoc druhých. Mesto Nitra ju však rozšírilo o ďalšie skupiny obyvateľov.


Vyšetrenie na koronavírus Covid-19 (výter z hrdla a nosa): Čo robiť a nerobiť (zásady)

Ak vás čaká odber na zistenie prítomnosti koronavírusu, je potrebné dodržať niekoľko zásad. Ktoré to sú?
Senior linka pre seniorov z Bratislavy

Bratislavský samosprávny kraj a jednotlivé mestské časti prichádzajú s viacerými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Pre starších obyvateľov hlavného mesta zriadili bezplatnú linku, na ktorej im bude poskytnutá pomoc v prípade, že si potrebujú zakúpiť lieky či potraviny.

Aké aktivity robí na pomoc seniorom a zdravotne postihnutým vaše mesto?

Únia miest Slovenska zriadila na svojej stránke sekciu pre seniorov a zdravotne postihnutých. Stránka prináša súhrnný prehľad aktuálnych služieb, dôležitých informácií či kontaktov pre túto rizikovú skupinu obyvateľstva, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých miest.
Čo robiť pri podozrení na nákazu koronavírusom? Ministerstvo zdravotníctva pripravilo užitočné návody

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo užitočné infografiky pre verejnosť. Nájdete v nich informácie o tom, čo robiť, ak máte podozrenie na nákazu koronavírusom, či ako postupovať, keď ste chorí. Venujú sa tiež ochrane tých najzraniteľnejších skupín - starších ľudí a chronických pacientov.Ako postupovať pred zubným ošetrením?

Komora zubných lekárov vydala pre pacientov usmernenia, ako v súčasnej situácii - pri viacerých opatreniach v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu, postupovať v prípade plánovanej či akútnej návštevy zubnej ambulancie.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%