Ako bude vyzerať slovenské zdravotníctvo po voľbách? Pacienti diskutovali s odborníkmi o prioritách na najbližšie roky

25.11.2023
article_817

O zdravotníctve hovorí každá vláda pri svojom nástupe ako o priorite. Aj napriek tomu sa pacienti nedočkali výraznejšieho zlepšenia dostupnosti ani kvality zdravotnej starostlivosti a liečby. Doposiaľ sa štát orientoval najmä na zvyšovanie nákladovej efektívnosti, ktorá ale podľa Asociácie na ochranu práv pacientov SR nemá byť cieľom, ale len prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Zástupcovia pacientskych organizácií sa preto na Siedmej celoslovenskej pacientskej konferencii pýtali ministerstva zdravotníctva, inštitúcií v zdravotníctve aj odborníkov, ako vidia priority v novom volebnom období orientované na pacienta. Súčasťou dvojdňovej konferencie bolo aj už tradičné oceňovanie lekárov a sestier.

Mýtus o tom, že pacienti chcú všetko zadarmo a nie sú ochotní za zdravotnú starostlivosť či lieky platiť, už dávno neplatí. „Odhaduje sa, že už dnes zaplatia slovenskí pacienti 2 miliardy eur ročne na doplatkoch za lieky, poplatkoch na pohotovostiach či na nadštandardných službách, ktoré ale často nie sú žiadnym nadštandardom,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Napriek tejto vysokej čiastke na spoluúčasti sa pacienti nielenže nedočkali zlepšenia zdravotnej starostlivosti a liečby, naopak, dostupnosť vyšetrení a operácií sa zhoršila, rovnako ako aj liekov či zdravotníckych pomôcok. „Zdravotníctvo potrebuje naozaj systémové zmeny. Čiastkové úpravy, často spojené aj s argumentom o zneužívaní systému pacientami, nikam nevedú. Je načase nastaviť si dlhodobú stratégiu rozvoja slovenského zdravotníctva za aktívnej účasti všetkých subjektov, ktorých sa táto problematika týka, a vrátiť pacientom na Slovensku istotu a dôveru k zdravotníctvu a zdravotníkom,“ uviedla M. Lévyová.

Cieľom 7. ročníka pacientskej konferencie bolo posadiť za jeden stôl kľúčových aktérov slovenského zdravotníctva a vytvoriť priestor pre hľadanie riešení na zlepšenie a rozvoj slovenského zdravotníctva. „Ak neurobí zásadné zmeny štát, zdravotníctvo na Slovensku bude aj naďalej upadať. Priority a očakávania regulátora, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok až po nás pacientov sa, samozrejme, môžu líšiť. A práve preto potrebujeme vytvárať priestor na vzájomnú diskusiu, ktorá by sa mala viesť okolo potrieb pacienta,“ vysvetlila prezidentka asociácie, ktorá už siedmy rok organizuje najväčšiu pacientsku konferenciu jedinú svojho druhu na Slovensku. Konferencia sa tento rok koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

V rámci prvého dňa konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 180 účastníkov vrátane zástupcov pacientskych organizácií a hostí, boli otvorené mnohé témy vrátane toho, ako nastaviť stabilný a predvídateľný systém financovania, posilniť odborné kapacity v ambulanciách a nemocniciach či spustenie optimalizácie siete nemocníc s nadväznosťou na ambulantnú starostlivosť. „Už roky sa tu vedie diskusia o následnej a dlhodobej starostlivosti, ktorá dnes v potrebnej miere nie je dostupná, poskytuje sa aj na akútnych lôžkach potrebných na skrátenie čakacích lehôt na operácie,“ upozorňuje M. Lévyová.

Záver prvého dňa dvojdňovej konferencie patril už tradične udeľovaniu ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Dolinkovej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej si mimoriadne pacientske ocenenia prevzalo 10 lekárov a 10 sestier, ktorí boli nominovaní pacientmi a širokou verejnosťou a vybraní odbornou porotou. „Ocenením im memoriam sme si uctili pamiatku MUDr. Eleny Koškovej, PhD., úžasnej detskej reumatologičky, ktorá pracovala v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch a bola nestorkou detskej reumatológie na Slovensku,“ uviedla M. Lévyová. „V tomto roku sme sa rozhodli tiež pre udelenie mimoriadneho ocenenia za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov uznávanému slovenskému neurológovi Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi, DRSc. Aj napriek osobným zdravotným problémom naďalej pracuje, a to už 60 rokov na tom istom pracovisku. Stál tiež pri zakladaní pacientskych organizácií,“ dodala. Autorom špeciálneho ocenenia verejnosti, in memoriam a mimoriadneho ocenenia je akademický sochár a sklár Drahomír Prihel.

O svojom lekárovi a sestre mohla tento rok rozhodnúť už tradične aj široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Spomedzi ocenených lekárov najviac hlasov získala MUDr. Zuzana Luteránová, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Vranovskej nemocnici a starostlivosti o tehotnú ženu a rodičku zasvätila celý svoj profesionálny život. „Pani doktorka je ústretová k rodičkám, prechádza s nimi pôrodné plány, trpezlivo vysvetľuje a načúva potrebám žien. Vďaka nej sa v nemocnici zaviedli mnohé moderné metódy, ktoré uľahčujú žene samotný pôrod,“ prezradila prezidentka AOPP. Spomedzi ocenených sestier si hlas verejnosti získala Beata Terefenková rovnako z Vranovskej nemocnice, z oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Na oddelení začala aplikovať metódu bazálnej stimulácie v starostlivosti o ťažko chorých pacientov, ktorá sa používa u pacientov vo vigilnej kóme pri ťažkých poškodeniach mozgu z rôznych dôvodov. Nikdy ju nič neodradí, preto trávi čas pri lôžku pacienta a stimuluje ho tým, čo má rád a čomu sa venoval. „Vďaka jej trpezlivosti a mravenčej práci dokázal jeden konkrétny pacient jesť s pomocou, vyhovel jednoduchým úkonom, sedel v kresle a vedel dvihnúť ruku na pozdrav. Pre niekoho banalita, pre ľudí z praxe zázrak,“ uzatvára M. Lévyová.

Ďakujeme za podporu!


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%