Predsedníctvo a Štruktúry + experti + dobrovoľníci


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová


e-mail: maria.levyova@aopp.sk

mobil:  0915 572 760


Viceprezidenti:

​PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH 


e-mail:  dominik.tomek@aopp.sk

mobil: 

Ing. Marica Laščeková 


e-mail: marica.lascekova@aopp.sk

mobil: 


Členovia predstavenstva:

Mgr. Nina Kovačiková 


e-mail: nina.kovacikova@aopp.sk

mobil: 0908 886 118 

PhDr. Roman Krivánek 


e-mail: roman.krivanek@aopp.sk

mobil: 0904 158 345


Čestná prezidentka:

​JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

26%
58%
16%