Predsedníctvo a Štruktúry + experti + dobrovoľníci


Prezidentka:


     PhDr. Mária Lévyová

kandidovala za Asociácia diabetikov Slovenska, za podpory aj OZ Diabetikinfo.sk, Slovak Crohn Club
/členka Predsedníctva AOPP 1. volebné obdobie/

e-mail: maria.levyova@aopp.sk
mobil:  0915 572 760


Viceprezidenti:

Mgr. Miroslava Fövényes
kandidovala za občianske združenie Lymfoma Slovensko
/členka Predsedníctva AOPP 1. volebné obdobie/

e-mail: miroslava.fovenyes@aopp.sk
mobil: 0908 573 795

​PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH 
kandidoval za Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,
/člen Predsedníctva AOPP 2. volebné obdobie/

e-mail:  dominik.tomek@aopp.sk
mobil: 


Členovia predstavenstva:

Mgr. Eva Bacigalová
kandidovala za OZ Amazonky
/členka Predsedníctva AOPP 1. volebné obdobie/

e-mail: eva.bacigalova@aopp.sk
mobil: 0907 542 474

Ing. Marica Laščeková 
kandidovala za OZ Inkoforum
/členka Predsedníctva AOPP 1. volebné obdobie/

e-mail: marica.lascekova@aopp.sk​
mobil: 


Čestná prezidentka:

​JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Zaplatili ste na urgentnom príjme desaťeurový poplatok za vyšetrenie, prípadne ošetrenie a bol podľa vás oprávnený?

0%
20%
0%
0%
20%
60%