AOPP prvýkrát odovzdávalo ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ aj na základe hlasovania širokej verejnosti

22.11.2019
article_484

V Bratislave, 22. novembra 2019 - Relatívne dobré roky sa nepodarilo využiť na politické presadenie zásadných zmien v zdravotníctve, obavy pacientov vzbudzuje prichádzajúca kríza a z nej vyplývajúci výpadok verejných zdrojov. Aj o tom diskutovali pacienti a odborníci z oblasti zdravotníctva na v poradí už Tretej celoslovenskej pacientskej konferencii. Piatkový program vyvrcholil udeľovaním mimoriadnych ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, v rámci ktorého si vôbec po prvýkrát zvolila svojich výnimočných zdravotníkov aj široká verejnosť. 

Kým po minulé roky sa najväčšia pacientska konferencia, ktorú organizuje AOPP, venovala novele zákona o úhrade liekov, či včasnej intervencii, tento rok sa rozhodla pre nosnú tému Partneri pre zdravie – Partneri pre zmeny. „Končí ďalšie volebné obdobie a pacienti stále nepociťujú v ambulanciách a nemocniciach zmeny k lepšiemu,“ hodnotí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Mária Lévyová. Ako dodáva, cieľom tohto ročníka konferencie bolo spojiť kľúčových aktérov slovenského zdravotníctva a otvoriť diskusiu o partnerstve a prínosoch pre pacienta. Konferencia sa koná pod záštitou ministerky zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

V rámci prvého dňa konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 160 účastníkov, vrátane zástupcovpacientskych organizácií a hostí, nechýbali témy ako moderné trendy v nemocničnej starostlivosti, laboratórna diagnostika 3. tisícročia, dostupnosť zdravotníckych pomôcok, ale aj biologickej liečby. Azda najväčšou témou boli dlho očakávané zmeny v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti, ktorá sa ani po viacerých diskusiách medzi ministerstvami nedočkala potrebného konsenzu vedúceho k prijatiu samostatného zákona. „Pracovná skupina vytvorená AOPP pracovala na príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti dlhé mesiace. Budeme dôsledne žiadať, aby si budúca vláda osvojila jej odporúčania a začala budovať funkčný a pre každého dostupný systém starostlivosti o ťažko chorých a odkázaných,“ vysvetľuje zámer zverejnenej Stratégie dlhodobej starostlivosti Mária Lévyová. Tá vznikla pod gesciou Národného projektu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Záver prvého dňa dvojdňovej konferencie patril už tradične udeľovaniu ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská odovzdala ceny 10 lekárom a 10 sestrám, o ktorých rozhodla na základe nominácií pacientov odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií a médií. „Z vlastnej skúsenosti viem, že práca zdravotníka je nesmierne náročná. Najmä dnes, pri alarmujúcom nedostatku zdravotníckeho personálu a jeho neúmernom preťažovaní. O to viac im za ich prácu patrí veľké ďakujem,“ hovorí prezidentka AOPP.

O svojom lekárovi a sestre mohla tento rok rozhodnúť aj široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Spomedzi ocenených lekárov tak najviac hlasov získal MUDr. Marián Rošák a spomedzi sestier PhDr. Alena Kellnerová, MPH. Doktor Rošák pracuje už 15 rokov na septickom oddelení FN L. Paustera v Košiciach. „Intenzívne sa venuje pacientom s chronickými ranami a dekubitmi, zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier a do liečebného procesu pacientov zaviedol podtlakovú terapiu,“ opisuje prínosy doktora Rošáka pre pacientov Mária Lévyová. Pani Kellnerová pôsobí ako vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie UN L. Paustera v Košiciach. „Svoj život zasvätila nielen práci s pacientmi, ale aj vlastnému vzdelávaniu. Zaviedla do praxe mnohé teoretické a praktické skúsenosti, vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku. Kiež by takýchto odhodlaných zdravotníkov bolo na Slovensku čo najviac,“ uzatvára prezidentka AOPP.

Ocenení v kategórii "Môj lekár"

 • Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
 • Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP
 • Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc. PhD.
 • MUDr. Marián Rošák, MPH
 • MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
 • MUDr. Ivan Turčan, PhD.
 • MUDr. Darina Slezáková, PhD.
 • doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
 • doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH
 • doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

Ocenení v kategórii "Moja sestra"

 • PhDr. Anna Macková, MPH dipl. s.
 • PhDr. Alena Kellnerová, MPH.
 • Mgr. Viera Priesolová
 • Mgr. Stanislava Oravcová
 • Mgr. Roman Flamík
 • Mgr. Mária Hermanová, DiDS
 • Ľubica Figurová
 • Beata Bachová
 • Bc. Zuzana Antolová
 • Bc. Ľubica Procházková

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%