Získaná podpora

​Asociácia na ochranu práv pacientov SR ďakuje všetkým, ktorí podporili našu činnosť podielom zo svojich zaplatených daní.

  • Získaná suma v roku 2016 = 11.232,28 €
  • Získaná suma v roku 2015 = 5000,00 €
  • Získaná suma v roku: 2014 = 2841,73 €
  • Získaná suma v roku: 2013 = 569,53 €
  • Získaná suma v roku: 2012 = 1205,88 €


Ak máte nárok na zdravotnícku pomôcku, je váš ošetrujúci lekár ochotný vám ju predpísať?

46%
0%
38%
0%
0%
15%