Získaná podpora

​Asociácia na ochranu práv pacientov SR ďakuje všetkým, ktorí podporili našu činnosť podielom zo svojich zaplatených daní.

  • Získaná suma v roku 2016 = 11.232,28 €
  • Získaná suma v roku 2015 = 5000,00 €
  • Získaná suma v roku: 2014 = 2841,73 €
  • Získaná suma v roku: 2013 = 569,53 €
  • Získaná suma v roku: 2012 = 1205,88 €


Od januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

27%
53%
20%