OZ HANS zorganizovalo s podporou AOPP online konferenciu s medzinárodnou účasťou

14.10.2021
article_654

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky sa v dňoch 13. a 14. októbra 2021 konala online konferencia s medzinárodnou účasťou Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti. Vďaka Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií, ktorý je tvorený 2 % z dane, mohlo AOPP finančne podporiť túto vzdelávaciu aktivitu OZ HANS. 

Konferencia mala za cieľ prispieť k destigmatizácii a prijatiu ľudí na spektre autizmu vo všetkých oblastiach života, od včasnej intervencie, cez vzdelávanie až po dospelosť a uplatnenie na trhu práce. Konferenciu otvorila Viera Hincová, predsedníčka správnej rady HANS a Mária Lévyová, predsedníčka AOPP. Najnovšie poznatky o intervenciách založených na dôkazoch prezentovala Marylin Espe -Sherwindt, z Kent State University, USA, a Európskej siete včasnej intervencie EurlyAid. Konferencia sa konala s podporou AOPP pre viac ako 80 účastníkov.


Foto: pexels.com


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%