Záznam zo Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie

01.12.2022
article_723

Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. - 26. novembra 2022 v Bratislave, sa zameral na manažment pacienta - cestu pacienta. Celý prenos najväčšej pacientskej konferencie vám prinášame nižšie. 

Diskusné panely sa zamerali na očakávania, problémy a riešenia manažmentu a cesty pacienta na všetkých úrovniach v systéme. Nechýbal už tradičný slávnostný galavečer spojený s oceňovaním lekárov a sestrier.


I. Diskusný panel "Manažment pacientov a nastavenie cesty pacienta z pohľadu regulátora, platcov a poskytovateľov"

Diskutujúci: Marian Faktor, Dôvera zdravotná poisťovňa, Jaroslava Orosová, Zväz ambulantných poskytovateľov, Miriam Lapuníková, Asociácia štátnych nemocníc SR, Michal Pišoja, Asociácia nemocníc Slovenska, Ľuboš Lopatka, Nemocnica BORY, a. s. 

II. Diskusný panel "Zlepšenie manažmentu pacienta z pohľadu predstaviteľov liekového reťazca - lekárnikov, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok, pacientov"

Diskutujúci: Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora, Iveta Pálešová, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Terézia Szádocká, GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky, Katarína Danková, Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED, Elena Marušáková, Asociácia na ochranu práv pacientov SR

III. Diskusný panel "Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ceste pacientov v rámci následnej zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o najkrehkejších a najzraniteľnejších pacientov"

Diskutujúci: Jana Zálešaková, Asociácia slovenských kúpeľov, Zuzana Fabianová, Slnečný dom Humenné, Ingrid Dzurňáková, Nemocnica AGEL Levoča, Ľubica Kaiserová, OZ malíček, Ľubica Pilková, OZ Diabetikinfo


IV. Diskusný panel "Vplyv vzdelávania na zmenu diagnostických a terapeutických procesov, vzdelávanie Pacient a liek. Inovácie uľahčujúce cestu a manažment pacienta"

Diskutujúci: Jozef Glasa, Lekárska fakulta SZU, Dominik Tomek, Lekárska fakulta SZU, Peter Lukáč, Národné centrum zdravotníckych informácií, Miroslava Fövényes, Lymfoma a Leukémia Slovensko, Barbara Zuzana Bodnar, Takeda Slovakia


Galavečer spojený so slávnostným odovzdávaním ocenení "Môj lekár", "Moja sestra" a "In Memoriam"


V. Diskusný panel "Participácia AOPP a pacientskych organizácií na zlepšovaní manažmentu a cesty pacientov, manažment a cesta pacientov v rámci jednotlivých diagnóz"

Diskutujúci: zástupcovia pacientskych organizácií
Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%