Správy o činnosti za jednotlivé roky

​Správa o činnosti za rok od júna do októbra 2016

Sprava_o_cinnosti_25_10_2016_DEF.pdf


Správa o činnosti za prvý polrok 2016

Sprava_o_cinnosti_2016_KK_21_6_16_DEF.pdf


Správa o činnosti za rok 2015

Sprava_o_cinnosti_2015_KK_21_6_16_DEF.pdf

Myslíte si, že nový zákon o cenách liekov a zdravotníckych pomôcok zlepší ich dostupnosť?

0%
82%
12%
6%