Legislatívne aktivity

Rok 2023

Legislatívne aktivity v predchádzajúcich rokoch

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%