Spolupráca s inými organizáciami

Získavanie finančných prostriedkov pre pacientske organizácie http://www.eu-patient.eu/whatwedo/Capacity-Buildin...

​Asociácia na ochranu práv pacientov spolupracuje a je členom Európskeho pacientskeho fóra (European patient's forum) www.eu-patient.eu

Náš viceprezident Dominik Tomek je zároveň členom predstavenstva EPF. www.eu-patient.eu/About-EPF/whoweare/board/​Asociácia na ochranu práv pacientov SR je hrdým členom a spolupracuje s  INTERNATIONAL ALLIANCE OF PATIENTS' ORGANISATIONS (IAPO) = Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií https://www.iapo.org.uk


Vznik: 1999

Miesto založenia: Londýn

Počet členov: 276 členských organizácií v 71 krajinách zahŕňajúcich 51 rôznych diagnóz

Zámer: Zdravotná starostlivosť zameraná na pacientov

Vízia: Pacienti ako centrum záujmu systémov zdravotnej starostlivosti na celom svete

Poslanie: Budovať systémy zdravotnej starostlivosti zameranej na pacientov

Aktivity:

  • Aktívna spolupráca s pacientskymi organizáciami a zvyšovanie ich efektívnosti
  • Medzinárodná advokácia v oblasti tvorby zdravotnej politiky s cieľom ovplyvňovať medzinárodné, regionálne a národné politiky
  • Viacsektorová spolupráca so zdravotníkmi, tvorcami politiky, akademickou sférou, v oblasti výskumu a so zástupcami farmaceutického priemyslu

Členstvo v IAPO:

  • Vplyv na globálnu politiku v zdravotníctve prostredníctvom oficiálneho statusu partnera vo WHO (Svetovej zdravotníckej organizácii), ako aj prístup k iným významným organizáciám pôsobiacim v oblasti zdravotníctva a ľudských práv
  • Prístup k workshopom, toolkitom (návodom) a webinárom v našej knižnici
  • Účasť na regionálnych stretnutiach a Globálnom kongrese pacientov, ktorý sa koná každé dva roky
  • Spolupráca, partnerstvo a kontakt na organizácie podobného charakteru
  • Posilnenie existujúcich iniciatív podpísaním našej deklarácie o zdravotnom systéme zameranom na pacientov a aktívna podpora aktivít ku svetovému Dňu solidarity s pacientami, ktorej cieľom je dosiahnuť univerzálne zdravotné poistenie pre všetkýchOd januára vstúpila do platnosti novela zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok... Máte dostupnú liečbu, preplácané inovatívne lieky tak, ako v minulom roku?

26%
58%
16%