Piata celoslovenská pacientska konferencia sa zamerala na práva pacientov. Nechýbalo ani oceňovanie zdravotníkov

22.11.2021
article_635

V piatok 19. novembra 2021 otvorila Asociácia na ochranu práv pacientov v poradí už piaty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Ústrednou témou sú práva pacientov, ktoré práve v čase zhoršujúcej sa epidemickej situácie, naberajú na významne. Vyvrcholením piatkového programu bolo slávnostné oceňovanie zdravotníkov. Ocenenia „Môj lekár“, „Moja sestra“ a špeciálnu cenu verejnosti si z rúk prezidentky asociácie Márie Lévyovej a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského prevzalo desať lekárov a desať sestier.

Zhoršená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, obmedzené možnosti ambulancií a nemocníc, ale aj limity zdravotníckeho systému. Taká je na Slovensku realita v zdravotníctve od príchodu koronavírusu. „V týchto dňoch narážame na množstvo limitov nášho zdravotníckeho systému, pre ktoré sa pacienti nevedia dostať k potrebnej liečbe aj napriek tomu, že na ňu majú nárok,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Ako dodáva, cieľom v poradí už piateho ročníka konferencie bolo priniesť pohľad na práva pacientov a otvoriť diskusiu s kľúčovými inštitúciami a organizáciami v slovenskom zdravotníctve. Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Prvý deň konferencie začal blokom o právach pacientov na dostupnú liečbu z pohľadu regulátora, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa generálnej riaditeľky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica stojí dnes slovenské zdravotníctvo na rázcestí. Okrem optimalizácie siete nemocníc je podľa nej dôležité zadefinovať cestu pacienta, a to so zreteľom na odlišné potreby ambulantných a lôžkových pacientov. „Veľký počet pacientov na lôžkach by vyriešil presun pacientov po splnení definovaných predpokladov do iných typov zdravotnej starostlivosti, napríklad na expektačné lôžko či do denného stacionára,“ vysvetlila Miriam Lapuníková v rámci svojej prednášky o efektívnom manažmente pacienta.

Tak ako reforma optimalizácie siete či zmeny v liekovej politike, tak aj nastavenie jasného a predvídateľného financovania je pre fungovanie zdravotníctva v prospech pacientov kľúčové. „Ekonomicky aktívni ľudia odvádzajú do systému násobne viac ako štát za svojich poistencov. Kým napríklad v susednej Českej republike vzrástla mesačná platba za poistenca štátu medziročne zo 69,30 eur na 77,15 eur, u nás osciluje okolo 30 eur,“ uviedol Michal Štofko, výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní. Plánovaná úspora na rok 2022 vo výške 249 miliónov eur je podľa neho nereálna, čoho si je vedomé aj ministerstvo financií a preto ponechalo v rozpočte rezervu.

Ďalšie časti prvého dňa konferencie, ktorého sa zúčastnilo približne 100 účastníkov, vrátane zástupcov pacientskych organizácií a hostí, sa venovali právam pacientov na dostupnú liečbu, zlepšenie vymožiteľnosti práv pacientov či práva detí v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vyvrcholením piatkového programu bolo už tradičné udeľovanie ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Prezidentka AOPP a minister zdravotníctva odovzdali ocenenia 10 lekárom a 10 sestrám, o ktorých rozhodla na základe nominácií pacientov odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií a médií. „Práca zdravotníkov bola vždy skôr poslaním ako prácou. No dnes, keď je situácia v nemocniciach doslova kritická, je na mieste vysloviť obrovské ďakujem všetkým, ktorí idú neraz až za hranicu svojich síl,“ ďakuje v mene pacientov prezidentka AOPP.

O svojom lekárovi a sestre mohla aj v tomto roku rozhodnúť široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Spomedzi ocenených lekárov tak najviac hlasov získala MUDr. Alžbeta Császarová a spomedzi sestier Mgr. Nataša Seligová. Doktorka Császarová pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v CISÁR-MEDI s.r.o. v Galante. „Ani v čase pandemických obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 neopustila svojich pacientov. Práve naopak, intenzívne využíva služby elektronického manažmentu pacienta, navštevuje ich aj v domácom prostredí a svojou pomocou a včasnou liečbou zachránila mnoho životov,“ opisuje doktorku Császarovú Mária Lévyová. Pani Seligová pracuje ako sestra v gastroenterologickej ambulancii na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. „Pacienti si ju chvália najmä pre jej mimoriadne ľudský prístup. Okrem skvelého manažmentu, ktorí šetrí čas aj samotným pacientom, im poskytuje aj kontakty a materiály o liečbe, aby pomohla svojim pacientom lepšie zvládať a naučiť sa žiť s ich ochorením,“ hovorí prezidentka AOPP. Udelením ocenenia In Memoriam si pacienti uctili pamiatku Doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD., zakladateľky novodobého vzdelávania v Ošetrovateľstve z Martina, priekopníčky v oblasti komunitnej a paliatívnej starostlivosti.


Ďakujeme za podporu!


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%