Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? 

JUDr. Radmila Strejčková

Asociácia na ochranu práv pacientov aktívne sleduje dianie okolo pandémie koronavírusu. V rámci informovania našich členov a priaznivcom preto zhromažďujeme všetky aktuálne opatrenia a uznesenia, ktoré boli v súvislosti s pandémiou prijaté. V rámci tohto príspevku ich budeme priebežne aktualizovať.


Aktuálne

Všetky dôležité informácie, ako aj metodické usmernenia pre lekárov a pacientov, môžete nájsť aj na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.


Súhrn opatrení prijatých ku dňu 26. septembra 2022


Súhrn neaktuálnych opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%