Ciele a poslania

Chránime práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajujeme ich záujmy v každej spoločenskej oblasti.

Našou úlohou je:

  • Predkladáme, pripomienkujeme a presadzujeme legislatívne návrhy
  • Poskytujeme sociálnoprávne poradenstvo
  • Vydávame a rozširujeme informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a kultúrnou tematikou
  • Organizujeme vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov
  • Podporujeme činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporujeme ich projekty a propagujeme ich podujatia
  • Organizujeme výchovno-rekondičné pobyty pre zdravotne postihnutých
  • Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami obdobného zamerania a poslania

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

18%
48%
34%