Mesačník zo života AOPP

Zvýšili sa vám v poslednom období náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť?

0%
0%
50%
0%
0%
50%