Mesačník zo života AOPP

Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

31%
24%
28%
18%