Správy o činnosti za jednotlivé roky

Správa o činnosti od 12.3.2018 do 31.5.2019

sprava-o-cinnosti-aopp-2018-2019.pdf


Správa o činnosti od 10.6.2017 do 12.3.2018

​Sprava_o_cinnosti_12_03_2018.pdf


Správa o činnosti od novembra 2016 do 9.6.2017
Sprava_o_cinnosti_9_6_2017


Správa o činnosti za rok od júna do októbra 2016

Sprava_o_cinnosti_25_10_2016_DEF.pdf


Správa o činnosti za prvý polrok 2016

Sprava_o_cinnosti_2016_KK_21_6_16_DEF.pdf


Správa o činnosti za rok 2015

Sprava_o_cinnosti_2015_KK_21_6_16_DEF.pdf


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
42%
5%
7%
16%
17%