Aktuálne Eventy

Nov
08
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU vás pozýva na absolvovanie základného kurzu certifikačnej prípravy pod názvom Farmakoekonomika I. Dvojdňové podujatie sa uskutoční ​v dňoch 8. a 9. novembra 2018​ v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, na Limbovej 14.

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%