Podporte nás 2 % z vašich daní

S novým rokom sa môžete opäť rozhodnúť, komu darujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Už 23 rokov, od schválenia Charty práv pacientov, stojíme na strane pacientov a robíme, čo je v našich silách, aby sme presadili v zákonoch potrebné zmeny a zlepšili tak postavenie pacienta a vymožiteľnosť jeho práv. Aj vďaka tejto časovo a odborne náročnej práci sa postupne zlepšuje dostupnosť liečby a liekov, akceptácia našich práv v praxi, obmedzujú sa návrhy, ktoré by viedli k diskriminácii pacientov a pacientskych organizácií. Vďaka vašej pomoci a podpore vieme lepšie pomôcť a nasmerovať vás pri riešení vašich problémov, negatívnych skúseností s našim zdravotníctvom, sociálnym zabezpečením v rámci našej bezplatnej právnej poradne.

V roku 2021 sa nám aj vďaka vašim príspevkom podarilo vytvoriť Fond na podporu vzdelávania pacientskych organizácií, ktorý funguje dodnes. Vieme totiž, že len skutočne vzdelaný a informovaný pacient má šancu domôcť sa svojich práv.

Vaša podpora je pre nás mimoriadne dôležitá, preto budeme radi, ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu, ktoré združuje pacientske organizácie. Je to spôsob ako zintenzívniť a skvalitniť našu dobrovoľnícku prácu v prospech pacientov.

Môžeme vám sľúbiť a ubezpečiť vás, že každé jedno euro, ktoré nám poskytnete, bude použité na boj za kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre nás všetkých. 

V mene celého tímu AOPP vám ďakujem za pomoc a podporu.


Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Ako poukázať 2 % z dane

V závislosti od toho, či poukazujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu ako zamestnanec, živnostník alebo firma, sa líši aj postup a vypĺňanie potrebných tlačív. Ak vám robí ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, bude potrebné vyplniť a doručiť príslušnému daňovému úradu vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s nasledovnými údajmi:

  • Názov: Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Prešovská 39, Bratislava 821 08
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 307 87 238

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby nájdete tu.


Čo priniesol rok 2023

Pacient sa, žiaľ, ani v roku 2023 nedostal do centra záujmu. Máme za sebou ďalší rok akéhosi čakania, že sa problémy v našom zdravotníctve napokon nejako utrasú. Aby sme ale boli korektní, viac sa zrejme očakávať ani nedalo, keďže sa na stoličke ministra vystriedali 4 ministri. My sme však aj napriek tomuto "ministersky nestabilnému" roku nepoľavili vo svojej práci a venovali sme sa napríklad aj týmto témam.


Hneď v úvode minulého roka boli pacienti postavení pred hrozbu, že ak štát nedorovná náklady ambulanciám spojené s nárastom inflácie a tým aj s vyššími nákladmi na nájomné, energie či zdravotnícky materiál, prenesú tieto náklady na pacienta vo forme ďalších poplatkov.


Rastúca inflácia zamávala aj s cenami liekov, preto sme vo februári požiadali vtedajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o stretnutie.


Pred schválením novely zákona č. 363/2011 Z.z. sme upozornili na to, že je potrebné vyňať z návrhu zákona percentá, ktoré môžu zdravotné poisťovne použiť na úhradu výnimkových liekov.


V rámci materiálu Ministerstva financií "Ozdravenie verejných financií" bolo uvedené opatrenie „Spoplatnenie návštev lekárov špecialistov a všeobecných". Autori vychádzali z faktu, že pacienti navštívia lekára v priemere 11x za rok. Túto nadmernú návštevnosť automaticky priradili k tomu, že pacienti zneužívajú systém, a preto je potrebné zaviesť niečo, čo ich v častej návštevnosti lekára zabrzdí.


Významným krokom pre nás, pacientov a pacientske organizácie, bola snaha presadiť návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov, ktorého súčasťou je aj zriadenie neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií.


Vďaka podpore našich partnerov sa nám podarilo v minulom roku zorganizovať v poradí už 7. celoslovenskú pacientsku konferenciu. Tento rok sme sa zamerali na to, ako vidia kľúčové inštitúcie a stakeholderi v našom zdravotníctve priority v novom volebnom období orientované na pacienta. Nechýbalo ani oceňovanie zdravotníkov v kategóriách Môj lekár, Moja sestra. Toho roku sme udelili aj špeciálnu cenu verejnosti, cenu in memoriam a špeciálne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacienta.


Nesmierne si vážime prejavenú dôveru, s ktorou ste sa na nás obracali v rámci našej bezplatnej právnej poradne. V minulom roku sme riešili až dvojnásobok podnetov ako pred pandémiou covid-19. Ak sa potrebujete poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty na našu poradňu nájdete na aopp.sk/pacientska-poradna.


V máji sa nám podarilo zorganizovať Edukačný workshop na tému Zdravotníctvo orientované na pacienta s diskusiou s predstaviteľmi politických strán naprieč politickým spektrom. Mohli sme tak kľúčovým politikom predstaviť naše programové priority ešte pre parlamentnými voľbami.


A nezabudli sme ani na naše vzdelávanie. Vieme totiž, aké náročné je orientovať sa v množstve informácií a cielene sa sústrediť na potreby tých, ktorí sa na nás spoliehajú.Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%