Podporte nás 2 % z vašich daní

S novým rokom sa môžete opäť rozhodnúť, komu darujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Už 22 rokov stojíme na strane tých najzraniteľnejších a najpodstatnejších v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, na strane pacientov. Aj napriek tomu, že sa čoraz viac ocitáme na okraji záujmu politikov, ktorí majú moc zmeniť smerovanie nášho zdravotníctva, nevzdávame sa.

Pred dvoma rokmi sa nám aj vďaka vašim príspevkom podarilo vytvoriť Fond na podporu vzdelávania pacientskych organizácií. Tie, podobne ako mnohí iní, prišli v týchto náročných časoch o značnú časť príjmov z projektov i dobročinných aktivít. Fond na podporu vzdelávania, vytvorený z 2% z daní, pomohol mnohým našim pacientskym organizáciám preklenúť a doslova prežiť tieto obdobia.

Preto verím, že sa rozhodnete podporiť dobrú vec a svoje 2 % z dane venujete práve nášmu občianskemu združeniu. Je to spôsob, ako zintenzívniť a skvalitniť našu dobrovoľnícku prácu v prospech pacientov.

Môžeme Vám sľúbiť a ubezpečiť Vás, že každé jedno euro, ktoré nám poskytnete, je podaním pomocnej ruky pacientom pri posilňovaní ich práv a pozície v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

V mene celého tímu AOPP vám ďakujem za pomoc a podporu.


Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Ako poukázať 2% z dane

V závislosti od toho, či poukazujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu ako zamestnanec, živnostník alebo firma, sa líši aj postup a vypĺňanie potrebných tlačív. Ak vám robí ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, bude potrebné vyplniť a doručiť príslušnému daňovému úradu vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s nasledovnými údajmi:

  • Názov: Asociácia na ochranu práv pacientov, Prešovská 39, Bratislava 821 08
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 307 87 238

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby nájdete tu.


Čo priniesol rok 2022

Uplynulý rok bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný a možno povedať, že slovenské zdravotníctvo je dnes v horšom stave, než bolo pred rokom. Rokmi prehlbujúca sa kríza v sektore a dlhodobo neriešené problémy na seba nenechali dlho čakať. Je to, žiaľ, vizitka politikov, ktorí nechcú počúvať a robiť tak potrebné zásadné zmeny, pretože ide neraz o nepopulárne kroky, za ktoré by si vyslúžili od verejnosti aj kritiku. My sme však aj napriek tomu nepoľavili a v roku 2022 sme sa venovali aj týmto témam:


Šiesty ročník pacientskej konferencie sa venoval manažmentu a ceste pacienta

Vďaka podpore našich partnerov sa nám podarilo v minulom roku zorganizovať v poradí už 6. celoslovenskú pacientsku konferenciu. Tento rok sme sa zamerali na manažment a cestu pacienta, pretože len zlepšením manažmentu a sprehľadnením cesty pacienta budeme vedieť lepšie zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v primeranom čase. Nechýbalo ani oceňovanie zdravotníkov v kategóriách Môj lekár, Moja sestra a špeciálna cena verejnosti či In Memoriam.

Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%