Podporte nás 2 % z vašich daní

S novým rokom sa môžete opäť rozhodnúť, kam poputujú vaše 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Chcete podporiť dobrú vec? Aj vaše 2 % môžu pomôcť v boji pacientov za kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre nás všetkých, ale aj pri domáhaní sa spravodlivosti pri konkrétnych pacientskych príbehoch.

Už 19 rokov pomáhame obhajovať záujmy pacientov. Aj vďaka vašim 2 % budeme môcť podať pomocnú ruku ďalších stovkám, tisíckam pacientov pri riešení ich neľahkých situácií a presadzovaní potrebných zmien. Pomôžte nám zlepšiť postavenie pacientov v zdravotníctve, pretože skôr či neskôr nimi budeme všetci.

V mene celého tímu AOPP vám ďakujem za pomoc a podporu.

Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Čo priniesol rok 2019

V minulom roku sme v rámci našej pacientskej poradne pomohli riešiť problémy 141 pacientom a ich príbuzným. Zaujímali sa predovšetkým o svoje práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri predpisovaní a schvaľovaní liekov a zdravotníckych pomôcok, no obracali sa na nás aj v súvislosti s neetickým správaním zdravotníckych pracovníkov, či v otázkach sociálnej pomoci a nárokov na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.


Sme vďační za váš čas, ktorý ste venovali jednej z veľkých tém uplynulých rokov - poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku, za vaše postrehy a skúsenosti, o ktoré ste sa s nami podelili nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj osobne na seminároch v 3 slovenských mestách. Aj vďaka vám sme mohli pod gesciou Národného projektu splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie vytvoriť Stratégiu dlhodobej starostlivosti, ktorej ambíciou je iniciovať verejnú a politickú diskusiu a priniesť riešenia v prospech odkázaných a ich rodín.


Aj v minulom roku sa nám podarilo zorganizovať v poradí už 3. celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá ako jediná svojho druhu vytvára priestor na diskusiu medzi pacientmi a zástupcami ministerstva zdravotníctva, poisťovní, farmaceutických spoločností i odbornej verejnosti k aktuálnym témam týkajúcich sa slovenského zdravotníctva. Aj v rámci tohto ročníka sme ocenili obetavú prácu zdravotníkov, ktorým sme v mene pacientov odovzdali ocenenia Môj lekár a Moja sestra.


​Ako pacienti sa stretávame s množstvom tém, o ktorých je potrebné hovoriť. Zorganizovali sme preto vzdelávací kurz pre pacientov v oblasti ekonomiky, legislatívy a liečby pre vybraných predstaviteľov pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku. Zároveň sa v rámci projektu Lieky s rozumom už tretí rok venujeme rozumnému a bezpečnému užívaniu liekov. Prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií sa nám v minulom roku podarilo s témou bezpečného užívania liekov osloviť 3,5 milióna ľudí

Máme vytvorenú ​legislatívnu komisiu zloženú z profesionálov v oblasti právnych služieb, členov predsedníctva AOPP, ako aj vyškolených pacientov, prizývaných partnerov a hostí. Spoločne sme iniciovali legislatívne zmeny, vyjadrovali sme sa k návrhom právnych predpisov a k ďalším dôležitým dokumentom MZ SR s cieľom zlepšiť postavenie pacientov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby mali pacienti dostupnú, bezpečnú zdravotnú starostlivosť a liečbu. Vďaka strategickému plánovaniu pri napĺňaní cieľov v oblasti legislatívy sa stávame legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

Médiá sme pravidelne a flexibilne informovali o požiadavkách, potrebách a záujmoch pacientov, zúčastňovali sme sa diskusných relácií, zorganizovali sme tlačovú konferenciu a okrúhle stoly. Snažili sme sa využívať všetky možnosti, ktoré poskytujú verejnosti priestor na oboznámenie sa s problémami pacientov v našom zdravotníctve a získanie podpory pri ich riešeniach. 

Verím, že podporíte 2 % z dane práve naše občianske združenie. Je to spôsob, ako zintenzívniť a skvalitniť našu dobrovoľnícku prácu v prospech pacientov.

Môžeme Vám sľúbiť a ubezpečiť Vás, že každé jedno euro, ktoré nám poskytnete, je podaním pomocnej ruky pacientom pri posilňovaní ich práv a pozície v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. 


Ako poukázať 2% z dane

V závislosti od toho, či poukazujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu ako zamestnanec, živnostník alebo firma, sa líši aj postup a vypĺňanie potrebných tlačív. Ak vám robí ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, bude potrebné vyplniť a doručiť príslušnému daňovému úradu vyplnenené tlačivo ​​Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby​ s nasledovnými údajmi:

  • Názov: Asociácia na ochranu práv pacientov, Prešovská 39, Bratislava 821 08
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 307 87 238

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby nájdete ​tu.

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

6%
28%
56%
11%