Predsedníctvo a Štruktúry + experti + dobrovoľníci


Prezidentka:

​PhDr. Mária Lévyová

​e-mail: maria.levyova@aopp.sk

mobil: ​ 0915 572 760


Viceprezidenti:

​PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.

e-mail: dominik.tomek@aopp.sk


Členovia predstavenstva:

​Ľubica Pilková

​e-mail: ​lubica.pilkova@aopp.sk

mobil: ​ 0907 715 281

​JUDr. Juraj Bók

e-mail: juraj.bok@aopp.skČestná prezidentka:

​JUDr. Eva Madajová

​e-mail: evamadajova@centrum.sk

Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%