Predsedníctvo a Štruktúry + experti + dobrovoľníci


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová


e-mail: maria.levyova@aopp.sk

mobil:  0915 572 760


Viceprezidenti:

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.


e-mail:  dominik.tomek@aopp.sk

mobil: 

Ing. Marica Laščeková 


e-mail: marica.lascekova@aopp.sk

mobil: 


Členovia predstavenstva:

Ľubica Pilková


e-mail: lubica.pilkova@aopp.sk

mobil: 0907 715 281Čestná prezidentka:

​JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

15%
40%
5%
8%
17%
16%