Predsedníctvo a Štruktúry


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová

e-mail: maria.levyova@aopp.skViceprezidenti:

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

e-mail: elena.marusakova@aopp.sk

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD, MSc 

e-mail: dominik.tomek@aopp.sk


Členovia predsedníctva:

Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

e-mail: miroslava.fovenyes@aopp.sk

Veronika Ivančíková

e-mail: veronika.ivancikova@aopp.skČestná prezidentka:

JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
21%
4%
3%
60%