Predsedníctvo a Štruktúry


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová

e-mail: maria.levyova@aopp.skViceprezidenti:

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

e-mail: elena.marusakova@aopp.sk

MUDr. Katarína Kafková

e-mail: katarina.kafkova@aopp.sk


Členovia predsedníctva:

Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

e-mail: miroslava.fovenyes@aopp.sk

Veronika Ivančíková

e-mail: veronika.ivancikova@aopp.skČestná prezidentka:

JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%