Pacient vs. právny systém

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

30%
54%
5%
6%
5%