Pacient vs. právny systém

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

10%
80%
10%