Pacient vs. právny systém

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

13%
51%
36%