Pacient vs. právny systém

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
44%
38%