Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

24%
18%
35%
24%