Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

30%
14%
24%
32%