Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

14%
19%
63%
5%