Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%