Pacient vs. zdravotná poisťovňa

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

46%
15%
18%
21%