Pacient vs. lekár

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

30%
54%
5%
6%
5%