Mesačník zo života AOPP

Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
19%
4%
3%
61%