Mesačník zo života AOPP

Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%