Mesačník zo života AOPP

Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
23%
30%
20%