Vyplácanie 13. dôchodkov

09.11.2023

Kedy bude Sociálna poisťovňa vyplácať 13. dôchodky?

JUDr. Radmila Strejčková

Ústredie Sociálnej poisťovne na svojom webovom sídle www.socpoist.sk uverejnilo dňa 7.11.2023 nasledovnú informáciu o vyplatení a výpočte trinásteho dôchodku podľa súčasne platnej právnej úpravy v tomto znení: 

 „Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca 13. dôchodky podľa platnej legislatívy. To znamená, že ich vypláca poberateľom všetkých dôchodkových dávok podľa existujúcich pravidiel, teda vo výške od 300 do 50 eur v závislosti od výšky riadneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov dostávajú takýto 13. dôchodok teraz, počas novembra v riadnych výplatných termínoch od 2. do 24. v mesiaci. Sociálna poisťovňa tak postupuje podľa legislatívy, ktorá je v súčasnosti zatiaľ stále platná.

13. dôchodok v priemernej výške predstavuje legislatívnu novinku, ktorá je v súčasnosti v štádiu návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nachádza sa v úvode legislatívneho procesu. Nové pravidlá pre výplatu 13. dôchodku v priemernej výške by mali byť schválené vládou a parlamentom na budúci rok, teda v roku 2024. V momente ako sa tak stane, bude Sociálna poisťovňa o jeho zavedení do praxe informovať.“.

Aký bude váš 13. dôchodok v novembri 2023? Kalkulačka Sociálnej poisťovne vám ho vypočíta: https://www.socpoist.sk/news/aky-bude-vas-13-dochodok-v-novembri-2023-kalkulacka-socialnej-poistovne-vam-ho-vypocita 


Zdroj: www.socpoist.sk


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%