Valné zhromaždenie zhrnulo významné kroky, ktoré sa podarilo urobiť pre pacienta

18.05.2023
article_758

V stredu 17. mája 2023 sa v priestoroch hotela Nivy v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov. Okrem predstavenia činnosti a hospodárenia AOPP privítali medzi sebou členovia asociácie aj nové prírastky. Dôležitou súčasťou spoločného stretnutia bolo predstavenie pacientskych priorít na nadchádzajúce volebné obdobie.

Po krátkom úvode predstavila prezidentka AOPP Mária Lévyová aktuálne projekty. 

Pacientska poradňa, v rámci ktorej poskytuje právne poradenstvo JUDr. Radmila Strejčková už od roku 2019, naberá na sile a počet prichádzajúcich podnetov z roka na rok stúpa. V minulom roku sme zaevidovali až 291 podnetov, k čomu sme pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov vydávali aj tlačovú správu. 

Legislatívna komisia, ktorá už 5 rokov pravidelne zasadá, aby diskutovala o aktuálnych legislatívnych návrhoch a zmenách, aj požiadavkách a pripomienkach pacientov k právnym predpisom, si v uplynulom roku posvietila na viacero zákonov. 

Naše legislatívne aktivity pravidelne aktualizujeme aj na našej stránke v sekcii Čo robíme - Legislatívne aktivity.

Prezidentka AOPP informovala účastníkov valného zhromaždenia aj o Fonde na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií, z ktorého vďaka vyčleneným finančným prostriedkom z 2 % z daní môže asociácia podporovať vzdelávacie aktivity svojich členov. Do pozornosti dala tiež spoluprácu s Asociáciou zdravotných poisťovní v rámci mapovania odloženej zdravotnej starostlivosti, 2. ročník projektu zameraného na zdravie žien Deň ženského zdravia a pripomenula pripravovanú tohtoročnú pacientsku konferenciu AOPP.

Na valnom zhromaždení bola predstavená aj spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR, s občianskym sektorom, ako aj ďalšie aktivity jednotlivých členov predsedníctva.

Účastníci medzi sebou privítali nových členov: Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava, FIREMEDICAL o.z., Palčekovia, Komora opatrovateliek Slovenska.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich čas, podporu a návrhy.


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%