Deň ženského zdravia v Bratislave

05.05.2023
article_753

Deň ženského zdravia, ktorý sme zorganizovali 4. mája na VÚC v Bratislave, bol tretím a nateraz posledným zo série regionálnych stretnutí. Po regionálnych stretnutiach v Košiciach a Banskej Bystrici sme boli plní očakávaní, čo odhalia miestne špecifiká v západnej časti Slovenska o zdraví miestnych žien. V každom regióne bola diskusia s účastníkmi a partnermi z oblasti zdravia a zdravotníctva veľmi podnetná a zaujímavá, plná inšpirácie, múdrosti, motivácie, ale aj vážnych a dôležitých odborných informácií a skúseností z každodennej praxe.

Významným účastníkom bratislavského stretnutia bol aj pán MUDr. Tomáš Szalay, ktorý obohatil diskusiu o svoje dlhoročné skúsenosti a dôležité zdravotnícke dáta. Tie len potvrdili vážnosť situácie, ktorú je potrebné začať cielene a systematicky riešiť.

Poďakovanie za účasť a diskusné príspevky patrí regionálnym pobočkám VŠzP, ZP Dôvera a.s., odborníkom NOÚ, analytikom z ministerstva zdravotníctva, SKZL, RÚVZ, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZÚ, SZŠ, členským organizáciám AOPP - Malíček, Sklon, Komora opatrovateliek, Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, ADiaS a mnohým ďalším, ktorí sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a návrhy v oblasti zlepšovania zdravia žien.

Naším cieľom bolo mapovať výzvy a spoluvytvárať riešenia na podporu zdravia dievčat a žien na celom Slovensku prostredníctvom spájania tých, ktorí chcú byť súčasťou pozitívnej zmeny.


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
19%
4%
3%
61%