Pacienti ocenia lekárov a sestry. O víťazovi špeciálnej ceny môže rozhodnúť verejnosť hlasovaním v ankete

17.10.2022
article_711

Byť tu pre pacienta aj nad rámec povinností a pracovného času, vedieť ho nielen správne liečiť, ale aj povzbudiť, využívať inovatívne postupy, nové poznatky a skúsenosti posúvať ďalej kolegom, a to všetko s cieľom priniesť pacientovi to najlepšie. Tieto hodnoty má len zdravotník, ktorý svoju prácu robí srdcom a je pre neho viac ako zamestnaním. Už o mesiac poďakuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) výnimočným lekárom a sestrám za ich prácu a obetavosť.

Cenu „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si priamo z rúk prezidentky strešnej pacientskej organizácie a ministra zdravotníctva prevezmú 10 lekári a 10 sestier na slávnostnom galavečere Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie. Chýbať nebude ani ocenenie In Memoriam či špeciálna cena, o ktorej rozhodne verejnosť hlasovaním v ankete do 15. novembra 2022.

Vážime si prácu lekárov a sestier

Zdravotníci bijú na poplach! Situácia v zdravotníctve je alarmujúca, lekári aj sestry podávajú hromadné výpovede, pacienti zostávajú bez zdravotnej starostlivosti, na vyšetrenia u špecialistov čakajú dlhé mesiace. „Cenu každého jedného zdravotníka si v týchto náročných časoch uvedomujeme viac ako inokedy. Chápeme lekárov aj sestry, ktorí sa rozhodli odísť z upadávajúceho systému, o to viac si však vážime tých, ktorí od nás pacientov neodišli a robia pre nás maximum,“ vyjadruje vďaku Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Ocenenia AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“ sú v týchto dňoch silným odkazom pacientov a poďakovaním za náročnú prácu zdravotníkov v ešte náročnejších podmienkach. „Už o mesiac osobne poďakujeme tým lekárom a sestrám, ktorých nominovali samotní pacienti a verejnosť. Sme však presvedčení, že lekárov a sestier, ktorí by si toto ocenenie zaslúžili je rádovo viac,“ dodáva.

Vybrali sme 20 zdravotníkov, vy rozhodnite o udelení ceny verejnosti

Porota menovaná predsedníctvom AOPP vybrala zo všetkých nominácií 10 lekárov a 10 sestier, ktoré si počas slávnostného galavečera prevezmú ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Predsedom poroty bol PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc., odborný asistent Katedry klinickej farmakológie LF SZU. Členmi poroty boli Veronika Ivančíková, členka predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a Katarína Lovasová, šéfredaktorka Zdravotnícke noviny.

Dvadsať zdravotníkov, ktorí budú na novembrovej konferencii ocenení pacientmi, už poznáme. Uchádzať sa však môžu ešte o špeciálnu cenu verejnosti. Hlasujúci môžu udeliť jeden hlas v kategórii „Môj lekár“ a jeden hlas v kategórii „Moja sestra“. Hlasovať je možné do 15. novembra 2022. Mimoriadne ocenenie verejnosti bude udelené tomu lekárovi a sestre, ktorí získajú najviac hlasov. Ani chýbajúca osobná skúsenosť s ocenenými lekármi a sestrami nie je prekážkou. Na stránke asociácie je pri každom lekárovi a sestre krátka informácia o tom, prečo práve ich pacienti nominovali na toto ocenenie.

Odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ako aj špeciálnej ceny verejnosti, sa bude konať 25. novembra 2022 na slávnostnom galavečere Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP v Bratislave. „Tento ročník prinesie niekoľko diskusných panelov, ktoré veríme, budú nielen plné otázok a rôznych uhlov pohľadov na fungovanie nášho zdravotníctva a cestu pacienta v systéme, ale prinesú v prvom rade odpovede a riešenia pre stabilizáciu a napredovanie celého sektoru,“ uzatvára Mária Lévyová. Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Ocenení v kategóriách "Môj lekár" a "Moja sestra" v roku 2021

Ocenení v kategóriách "Môj lekár" a "Moja sestra" v roku 2020

Ocenení v kategóriách "Môj lekár" a "Moja sestra" v roku 2019


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%