PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? Prinášame vám súhrn prijatých opatrení a uznesení. >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre chronicky choré osoby

Prinášame vám všetky dôležité informácie o očkovaní proti ochoreniu covid-19, ktoré pre vás budeme pravidelne aktualizovať. >

Najbližšie podujatie:

Aktuálne nie je naplánované žiadne podujatie.

Asociácia na ochranu práv pacientov oslavuje 20 rokov - Informácie od AOPP

16.04.2021 article_589

Asociácia na ochranu práv pacientov pomáha zlepšiť postavenie pacienta na Slovensku už dve desaťročia. Vďaka zastúpeniu v rozhodujúcich a poradných orgánoch ministerstiev a Národnej rady SR aktívne mení zákony a bojuje aj za lepší prístup pacientov k liekom cez kategorizačné konanie. >

Svoju daň si vyžiada nielen COVID, AOPP vidí zásadný problém v odloženej zdravotnej starostlivosti - Informácie od AOPP

09.04.2021 article_587

Tisíce pacientov s rozličnými diagnózami boli na úkor ochorenia COVID-19 odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Odložená zdravotná starostlivosť mala za následok nielen nárast počtu zbytočných úmrtí, ale aj zhoršenie zdravotného stavu či oneskorenie diagnostiky závažných ochorení. Asociácia na ochranu práv pacientov upozorňuje, že je najvyšší čas uvoľniť opatrenia a zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. >

Predložený Plán obnovy pre zdravotníctvo je veľkým sklamaním - Informácie od AOPP

26.03.2021 article_585

Predložený Plán obnovy pre zdravotníctvo je pre organizácie zastupujúce pacientov, nemocnice a súkromných lekárov veľkým sklamaním. Zástupcovia organizácií žiadajú, aby pred rozhodnutím o investíciách bola vykonaná dôkladná analýza potrieb zdravotníctva a najmä optimalizácia siete nemocníc. Až na základe výsledkov týchto analýz by malo byť rozhodnuté o alokácií miliárd eur do slovenského zdravotníctva. >

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky - Články

13.04.2021

Vzhľadom k prebiehajúcemu očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 sa rôznymi formami a spôsobmi objavujú informácie a odporúčania zvládnutia možných nežiaducich účinkov po podaní očkovacej látky. Slovenská lekárnická komora preto považuje za potrebné informovať širokú verejnosť o nevyhnutnosti rešpektovať pri odporúčaniach akejkoľvek liečby indikácie schválené príslušnou liekovou autoritou a uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. >

Buď hrdý na svoj úsmev - Články

20.03.2021

Je motto, ktoré bude sprevádzať všetkých, ktorí sa starajú o ústne zdravie nasledujúce tri roky (2021 – 2023). Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a Svetová federácia zubných lekárov (FDI) vyhlásili už po deviaty raz Svetový deň ústneho zdravia v snahe upriamiť pozornosť odbornej, ale najmä laickej verejnosti na dôležitosť ústneho zdravia pre celkové zdravie. >

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%