PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Starostlivosť o dlhodobo chorých

05.10.2018

Moja mama utrpela zlomeninu krčka stehennej kosti. Žiaľ, operácia sa nepodarila a mamka zostala ležiacou pacientkou. Ťažko komunikuje, odmieta stravu, bojujeme, aby vôbec užila lieky. V nemocnici mi už naznačili, že tam nemôže byť dlhší čas. Ja mám vlastnú rodinu, malé deti, neviem jej poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť. Čo mám robiť, na koho sa obrátiť? >

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Hlavná téma mesiaca

V rámci druhej celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorú zorganizovala Asociácia na ochranu pacientov SR, ocenili pacientske organizácie výnimočných lekárov a sestry, ktorí svojou prácou, nasadením, empatiou a starostlivosťou nad rámec pracovných povinností pomáhajú pacientom v ťažkých chvíľach či pri prekonávaní závažných a chronických ochorení. Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej desiati lekári a desať sestier z celého Slovenska. Dovoľte nám predstaviť vám ich, srdečne im pogratulovať a popriať veľa elánu v ďalšej práci v prospech svojich pacientov. >

Poplatky počas bežných ordinačných hodín odmietame - Informácie z médií

14.12.2018 article_424

Ministerstvo zdravotníctva odmieta zavádzanie poplatkov počas bežných ordinačných hodín a pacientom garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia. Pre ekonomicky aktívnych ľudí prináša ale od nového roku novinku - možnosť objednania sa na konkrétnu hodinu prostredníctvom doplnkových ordinačných hodín. Ich zavedenie bude pre lekárov dobrovoľné, budú však len v obmedzenom rozsahu tak, aby zostalo garantované bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Aj naďalej platí, že podmieňovanie zdravotnej starostlivosti či ošetrenia poplatkom, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, považujeme za nesprávne,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. >

Príplatky, nespokojnosť s personálom aj nedostatok kapacít v zariadeniach. Aj to odhalil prieskum o dlhodobej starostlivosti - Tlačová správa

04.12.2018 article_421

Chorým a odkázaným, ktorý potrebuje dlhodobú starostlivosť, sa môže stať ktokoľvek, a to doslova zo dňa na deň. Ľuďom chýbajú informácie o možnostiach umiestnenia vo vhodnom zariadení, alebo v prípade umiestnenia narážajú na nezáujem personálu či rôzne „dobrovoľné“ príplatky. Ako Slovensko starne, môžu sa tieto problémy zabezpečenia dlhodobej starostlivosti prehlbovať. Výsledky online prieskumu, ktorý sa realizoval na vzorke 568 respondentov so skúsenosťou s dlhodobou starostlivosťou v rámci projektu prípravy Stratégie dlhodobej starostlivosti, zverejnila Asociácia na ochranu práv pacientov SR. >

Od januára štartujú skríningy - Informácie z médií

13.12.2018

Ministerstvo zdravotníctva SR od budúceho roka spúšťa skríningové programy zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Ide o ťažiskovú úlohu, ktorú MZ SR plní v súvislosti so strategickým plánom na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov (Národný onkologický program). „Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta, a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. V rámci Roku prevencie tak ide o ďalšie významné aktivity pre pacienta. >

Druhá celoslovenská pacientska konferencia sa zameria na včasnú intervenciu, ocenení lekárov a sestry. Diskutovať sa bude aj o revízii úhrad - Tlačová správa

20.11.2018

Už tento piatok 23. novembra začína dvojdňová Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP a Tretia celonárodná konferencia EUPATI. Hlavnou témou tohto ročníka bude včasná intervencia pri prevencii, diagnostike a liečbe pacientov s onkologickými, neurologickými, civilizačnými ochoreniami, ale aj diabetom. Vyvrcholením piatkového programu bude večerné udeľovanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, a to za účasti ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej. V sobotu sa uskutoční mimoriadna panelová diskusia k aktuálnej téme revízie úhrad liekov, ktorej sa zúčastnia nielen zástupcovia MZ SR, ale aj poisťovní a farmaceutického priemyslu. >

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

12%
42%
5%
8%
14%
19%