PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Možnosť liečby poistencov v inom členskom štáte Európskej únie

16.02.2023

Ako je to s liečbou v zahraničí? Mám na ňu ako pacient a občas Slovenskej republiky nárok? >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

Financie z plánu obnovy potrebujú aj nemocnice v regiónoch

Asociácia na ochranu práv pacientov so znepokojením sleduje dianie spojené s vyhodnotením výzvy z Plánu obnovy určenej na podporu výstavby a rekonštrukciu nemocníc. Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii našej krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení, nemocníc. >

Najbližšie podujatie:

Aktuálne nie je naplánované žiadne podujatie.

Európske štandardy starostlivosti o zdravie novorodencov už aj na Slovensku - Príspevky od členov AOPP

20.03.2023 article_740

Projekt Európskych štandardov starostlivosti o zdravie novorodencov je uceleným konceptom, ktorý má podporiť starostlivosť o tých najmenších a najrizikovejších pacientov, vytvoriť prostredie pre rodinu a zároveň bezpečné a optimálne podmienky pre zdravotníkov. OZ malíček tento rok prichádza s prekladmi časti štandardov a ich prezentáciou v rámci slovenských perinatologických centier a ďalších neonatologických oddelení. >

AOPP sa stretla s ministrom zdravotníctva nielen kvôli obavám pacientov z dostupnosti liekov - Informácie od AOPP

24.02.2023 article_735

Požiadali sme ministra zdravotníctva o stretnutie kvôli potrebe riešenia naliehavých bodov, ktoré sa dotýkajú pacientov s rôznymi typmi diagnóz. Na stretnutí s dočasne povereným ministrom zdravotníctva a generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky sme predostreli obavy z dostupnosti liekov a otvorili tiež tému poplatkov v ambulanciách lekárov. >

UNLP oceňuje aktivitu mladých rómskych darcov obličiek - Články

13.03.2023

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice nominovala v minulom roku piatich mladých rómskych darcov na celoslovenské prestížne ocenenie Roma Spirit za ich obdivuhodný a inšpirujúci čin v kategórii ČIN ROKA. Darovanie obličky za života inému sa považuje za najvyšší prejav šľachetnosti a ľudskosti. V takmer 90 % prípadoch ide totiž o transplantácie obličiek od mŕtvych darcov. >

Zvýšili sa vám v poslednom období náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť?

0%
0%
50%
0%
0%
50%