PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? Prinášame vám súhrn prijatých opatrení a uznesení. >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

Ďakujeme bývalej predsedníčke Asociácie diabetikov Slovenska Anne Lazarovej za jej dlhoročnú prácu v prospech pacientov s diabetom a zároveň chceme popriať veľa síl a entuziazmu pri výkone funkcie novej predsedníčke združenia PhDr. Petre Ferenčíkovej. >

Najbližší event:

Účasť na NP PARTI - Článok

07.08.2020 article_521

Prezidentka AOPP a zástupcovia členských organizácii AOPP sa zúčastnili záverečnej konferencie na tému „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti tvorby participatívej tvorby verejných politík“ (NP PARTI). >

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

14%
19%
63%
5%