PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? Prinášame vám súhrn prijatých opatrení a uznesení. >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

Na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk bol dňa 2. septembra 2020 uverejnený článok hlavného hygienika Slovenskej republiky MUDr. Jána Mikasa, PhD. k aktuálnym odporúčaniam a základným zásadám nosenia rúšok. Prinášame vám ho v plnom znení. >

Najbližší event:

Návrh na dofinancovanie zdravotníctva považuje AOPP za diskriminačný - Tlačová správa

01.10.2020 article_528

​Asociácia na ochranu práv pacientov považuje návrh Ministerstva zdravotníctva SR, na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti cez zvýšenie základného imania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni o 300 miliónov eur, za nespravodlivý. Štát musí dofinancovať zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, bez ohľadu na to, ktorej zdravotnej poisťovne sú poistencami. >

Na konferencii sestier a pôrodných asistentiek sa hovorilo aj o rizikách spojených s užívaním liekov - Článok

07.09.2020 article_526

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová predstavila na tohtoročnej Celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek výsledky prieskumu realizovaného v rámci projektu Lieky s rozumom. Ten ukázal, do akej miery sú chronickí pacienti informovaní o svojej liečbe, z akých zdrojov čerpajú tieto informácie a či si uvedomujú riziká, ktoré so sebou prináša užívanie liekov. >

Až 72 % pacientov považuje doplatky za lieky za vysoké - Tlačová správa

17.09.2020

Ministerstvo zdravotníctva má na stole pripomienky k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. AOPP opakovane upozorňovalo, že namiesto plošného rušenia doplatkov je potrebné prísť s riešením, ktoré by zohľadňovalo predovšetkým ich ekonomické a sociálne dopady na život pacientov. Doplatky za lieky výrazne komplikujú životnú situáciu mnohých pacientov. Utvrdili nás v tom aj výsledky prieskumu realizovaného v rámci projektu Lieky s rozumom. >

Výsledky prieskumov: Pacienti a pacientske organizácie v čase pandémie - Článok

04.09.2020

Situácia s koronavírusom nás zaskočila. Kým sme si stihli uvedomiť, proti akému protivníkovi stojíme a aké škody už stihol napáchať v iných západnejších krajinách, na dobre naplánované a premyslené kroky už bolo neskoro. Trebalo konať! Najviac na celú situáciu doplatili tí najzraniteľnejší, my pacienti. Ako ovplyvnil Covid-19 pacientov a pacientske organizácie? Pozrite si výsledky našich prieskumov. >

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%