Dnešný Európsky deň práv pacientov sme zavítali do Národnej rady Slovenskej republiky

18.04.2024
article_841

Najvýznamnejší deň pre nás pacientov sme dnes spoločne s našimi členskými pacientskymi organizáciami strávili v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujeme všetkým zástupcom pacientov, ktorí merali cestu z celého Slovenska, predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Vladimírovi Balážovi za záštitu, ako aj ďalším poslancom, ktorí si našli čas na diskusiu s nami pacientmi. 

Naša prezidentka Mária Lévyová na začiatku pracovného stretnutia zdôraznila, že pacienti majú nielen svoje práva, ale aj povinnosti. Do NR SR sme všetkým 150 poslancom priniesli Chartu práv pacientov, aby sa mohli oboznámiť so základnými právami pacientov na Slovensku.

Členovia Výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláž, Jana Bittó Cigániková, Peter Stachura a Jozef Valocký vyzdvihli snahu a aktivity pacientov presadzovať si svoje práva a požiadavky, no zároveň zdôraznili, že je dôležité mať aj reálne očakávania. Uvedomujú si, že zdravotníctvo nie je v dobrej kondícii a pochopiteľne od neho všetci očakávame viac, ako nám dnes dáva. Vítajú preto naše návrhy aj pripomienky v rámci legislatívy, ktoré im pomáhajú zlepšovať prostredie. Pripustili pritom, že pacient im neraz uteká z centra záujmu a to by sa nemalo stávať. No zároveň zdôraznili, že najväčším problémom je nerovnosť v systéme - nerovnomerné rozdelenie zdrojov. Aj preto je pre nich spätná väzba od nás veľmi dôležitá, aby si vedeli určiť priority a spravodlivejšie rozdeľovať financie.

Predseda výboru nás informoval o projekte Misia zdravia, ktorá by mala z EÚ priniesť peniaze primárne na najproblematickejšie oblasti v našom zdravotníctve - onkológiu, neurológiu a kardiológiu. Tým však finančná podpora projektov na zlepšenie cesty za zdravím pre pacientov s jednotlivými diagnózami podľa neho nekončí.

Svoje aktuálne problémy dali na stôl zástupcovia pacientov s autizmom, diabetom, sexuálne prenosnými aj reumatickými ochoreniami. Poslanci im dali rady, na koho sa v týchto veciach obrátiť a poskytli im ďalšiu súčinnosť. Zhodli sa však na tom, že aj keď si uvedomujú, že každý z prítomných má svoje priority v tej ktorej diagnóze, vyhovieť všetkým nie je možné a zdravotníctvo dnes musí hasiť primárne problémy, ktoré dosahujú najväčšie rozmery a majú v konečnom dôsledku najväčší dopad na fungovanie celého systému. 

Svetielkom nádeje pre nás pacientov ostáva, že Misia zdravia konečne počíta so stanovením nároku pacienta, po ktorom už všetci roky voláme. 


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%