Práva pacientov na Slovensku by si žiadali posilniť, jedným z prvých krokov by bolo aj zavedenie jasného nároku

18.04.2024
article_842

Zhoršujúca sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, opakujúce sa diskusie o zavádzaní poplatkov, ale aj rušenie benefitov v zdravotnom poistení zhoršujú dnes pozíciu pacientov v slovenskom zdravotníctve. Asociácia na ochranu práv pacientov preto využila Deň práv pacientov v Národnej rade SR (NR SR), organizovaný pod záštitou predsedu Výboru pre zdravotníctvo NR SR, na diskusiu s poslancami o možnostiach zlepšenie aktuálneho stavu. 

Práva pacientov sú na Slovensku síce legislatívne ukotvené, avšak chýbajú konkrétne nástroje, ktoré by im pomáhali ich vymáhať. Aj preto predstavitelia Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) a členských pacientskych organizácií požiadali na stretnutí poslancov Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady SR o prípravu takých legislatívnych noriem, ktoré by reálne posilnili možnosti slovenských pacientov. Vnímame náročný stav verejných financií, avšak zdravotníctvo by malo byť prioritou nielen deklaratívnou, ale aj v praxi. Táto koncovka nám aj v situácii, kedy sa opäť hovorí o zavádzaní poplatkov, rušení benefitov, chýba. Aj preto si ceníme, že poslanci si našli čas a diskutovali s nami o aktuálnych problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi,“ upozornila na stretnutí prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Deň práv pacientov v NR SR sa konal pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Vladimíra Baláža pri príležitosti Európskeho dňa pacientov. Na stretnutí s poslancami informovali zástupcovia AOPP poslancov aj o rastúcom počte podnetov, s ktorými sa obracajú pacienti na právnu poradňu asociácie. Minulý rok to bolo takmer o 10 % viac podnetov ako v roku 2022, čo takisto naznačuje zhoršujúcu sa čitateľnosť a vymožiteľnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti zo strany pacientov. Cestou, ako to vyriešiť, je aj jasné stanovenie nároku pacienta, o čom sa tu už roky diskutuje, ale stále sa táto téma nepohla dopredu,“ upozorňuje M. Lévyová.

Práve nárok pacienta by mohol posilniť jeho práva, keďže by bolo jasne stanovené do akého času, v akej maximálnej vzdialenosti od svojho bydliska a v akej kvalite má nárok na liečbu jeho diagnózy. Dnes pacient musí akceptovať aj termín stanovený o pol roka, keďže nikde sa nehovorí, že to je neprimerane dlhá doba. Ak máme posilniť práva pacientov, dať im reálny nástroj pri vymáhaní týchto práv, stanovenie nároku je jedným zo základných pilierov,“ dodáva M. Lévyová. 

Prezidentka AOPP dodáva, že pacienti majú nielen práva, ale, samozrejme, aj povinnosti. Prvoradé je správať sa rozumne vo vzťahu k vlastnému zdraviu, snažiť sa vyhýbať rizikovým faktorom, či už je to nezdravá strava, alkohol, fajčenie, a, samozrejme, aj dbať na prevenciu a včasný záchyt ochorení. „Pri problémoch s dostatkom zdravotníckeho personálu musíme aj my pacienti pomôcť odľahčiť jeho záťaž, a, samozrejme, ochrániť vlastné zdravie,“ uviedla. Podľa Márie Lévyovej majú pacienti povinnosť dodržiavať liečebný režim pri práceneschopnosti či chrániť zdravie iných, ak majú prenosné ochorenie.


Zdroj: Tlačová správa Asociácie na ochranu práv pacientov pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov, 18. apríl 2024


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%