Vracanie preplatkov za lieky

03.04.2016

Počul som, že sa budú meniť pravidlá vracania preplatkov za lieky. Ako sa to dotkne súčasných poberateľov?

MUDr. Katarína Kafková

​Nový zákon, ktorý je v platnosti od 1. no- vembra 2015 rozširuje zoznam oprávne- ných osôb a zároveň znižuje sumu limitu spoluúčasti. To znamená, že ak Vám dote- raz Vaša zdravotná poisťovňa preplácala výdavky na lieky nad 30 alebo 45 eur, po novom to bude už od sumy nad 25 eur. Podľa nových pravidiel by sa mali penia- ze vyplácať už koncom decembra za tretí štvrťrok 2015. 


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

31%
15%
23%
31%