Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

27.03.2024

Dostal som výpoveď a zaujímalo by ma, či si viem niekde zistiť, v akej výške mi bude priznaná dávka v nezamestnanosti.

JUDr. Radmila Strejčková

V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Sociálna poisťovňa pripravila informatívnu kalkulačku, z ktorej sa záujemca dozvie odpoveď na pár klikov.

Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti je prehľadná a jej použitie jednoduché.

Klient do nej zadáva nasledovné dva údaje:

  • dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Následne stačí použiť tlačidlo Vypočítať a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje:

  • dennú výšku dávky (keďže dávka sa poskytuje za dni),
  • výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní
  • a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní.

Vypočítané sumy dávok kalkulačka zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Kalkulačka má informatívny charakter. Sociálna poisťovňa klientom odporúča, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca, ktorý im ponúkne detailnejšie informácie – o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch. Poistenec tak môže sledovať celý proces online od žiadosti až po výplatu. V prípade, ak sa vyskytnú nejasnosti, môže bezodkladne kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Kalkulačka sa nachádza na webovom portáli Sociálnej poisťovne tu: Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti.

Elektronický účet poistenca majú zriadený klienti Sociálnej poisťovne automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk. Podrobnejšie informácie o jeho funkciách nájdete tu: Elektronický účet poistenca.


Zdroj: Sociálna poisťovňa www.socpoist.skAko dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%