Aj pacienti majú svoje práva

21.12.2021
article_645

Asociácia na ochranu práv pacientov sa zapojila do edukačnej kampane na tému Farmácia včera, dnes a zajtra, ktorá sa venuje dostupnosti liečby, inovatívnym možnostiam liečby, právam pacientov a ceste lieku. Všetky užitočné informácie tak v týchto dňoch putujú v tlačenej forme k širokej verejnosti, k pacientom, ich rodinám. Projekt je dostupný aj v online forme na info-zdravie.sk - Zdravotníctvo a medicína. Okrem iných zaujímavých článkov si tam budete môcť prečítať napríklad aj ten náš, na tému Aj pacienti majú svoje práva.

Mnohí pacienti nevedia, ako sa domáhať svojich práv. Pomáha im už 20 rokov Asociácia na ochranu práv pacientov. Právo na zrozumiteľné informácie, na etický a humánny prístup či právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, to je len malá ukážka toho, na čo má podľa Charty práv pacient nárok. Realita je však iná a v praxi neraz dochádza k ich porušovaniu.

Na čo všetko má pacient právo

Pacient má právo napríklad na prevenciu, na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na inovácie, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti, právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti i právo na náhradu škody. „Pacienti o svojich právach často nevedia a domôcť sa ich nebýva jednoduché, najmä ak pacient potrebuje sústrediť svoje sily predovšetkým na liečbu,“ vysvetľuje PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Čo nie je v zákone, jednoducho neexistuje

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vznikla s myšlienkou spájania síl jednotlivých pacientskych organizácií, ktoré pomáhajú pacientom s rozličnými diagnózami. A to v čase, keď vláda SR schválila Chartu na ochranu práv pacientov, ktorása odvíjala od Európskej charty práv pacientov. Spoločným cieľom bolo zasadiť sa o to, aby sa jednotlivé časti Charty práv pacientov stali súčasťou právnych predpisov u nás na Slovensku. Napokon sa to v roku 2004 aj podarilo. „Ukotvenie práv pacientov v zákonoch sa môže javiť ako banalita. Ide však o ten najzásadnejší krok pre pacienta,“ vysvetlila M. Lévyová.

Pacienti o svojich právach často nevedia a domôcť sa ich nebýva jednoduché.

Asociácia na ochranu práv pacientov zastupuje svoje členské organizácie vo výboroch a komisiách Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR. Spolupracuje tiež s množstvom odborných spoločností, so zdravotnými poisťovňami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, so vzdelávacími inštitúciami či mimovládnymi neziskovými organizáciami. „Máme za sebou 20 rokov intenzívnej práce, ktorú pacienti často nevidia, no ktorá bezpochyby zlepšuje postavenie a práva pacientov v systéme nášho zdravotníctva,“ uviedla. Ako doplnila, práve vďaka zastúpeniu v rozhodujúcich a poradných orgánoch ministerstiev a Národnej rady SR aktívne menia zákony a bojujú za lepší prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti, ale aj k liekom.

Pacientska poradňa AOPP radí pacientom bezplatne

Aj keď sa AOPP venuje primárne legislatívnemu ukotveniu práv pacientov, nie sú jej ľahostajné ani osobné príbehy samotných pacientov. „Zákon vždy určuje, na čo pacient má nárok a, naopak, k čomu sa pacient nedostane. Nie je v silách laika zorientovať sa jednoducho v zákonoch a vyhláškach, teda v legislatíve ako takej,“ vysvetľuje MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, 2. viceprezidentka AOPP. Pacienti a ich blízki sa preto môžu v právnych otázkach kedykoľvek obrátiť na bezplatnú pacientsku poradňu na stránke www.aopp.sk, či už prostredníctvom formulára, mailom, alebo telefonicky.


Článok uverejnený na https://www.info-zdravie.sk/farmacia-vcera-dnes-a-zajtra/aj-pacienti-maju-svoje-prava/


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
19%
4%
3%
61%