Vysvetlenie k zmenám limitov v kategorizácii pre glukózové senzory

29.04.2022
article_676

Od 1. 1. 2022 sa zmenili limity v kategorizácii zdravotných pomôcok, a to pre Glukózové senzory s dobou snímania 6 - 7 dní (podskupina D12.1), pre Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní (podskupina D12.2) a pre Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní (podskupina D12.3). Pacienti s diabetes sú o tejto zmene informovaní niekoľko týždňov, naša členka predsedníctva Ľubica Pilková im však pripravila podrobnejšie vysvetlenie textu v limitovej tabuľke a príklady pre jednotlivé vekové kategórie, aby bolo naozaj všetkým jasné, na čo majú nárok a za akých podmienok. 


Podrobnejšie vysvetlenie Ľubice Pilkovej k limitom a nárokom si môžete prečítať po kliknutí na nižšie uvedené odkazy:


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%