M. Lévyová: Rok 2022 bol pre nás pacientov mimoriadne náročný

09.01.2023
article_729

Rok 2022 bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný a možno povedať, že slovenské zdravotníctvo je dnes v horšom stave, než bolo pred rokom. Dalo sa to čakať, keďže kríza v sektore sa rokmi prehlbovala a nabaľovali sa na seba dlhodobo neriešené problémy. Pandémia a energetická kríza to celé len urýchlili. My, pacienti, by sme radi verili, že tento rok prinesie väčšiu stabilitu a istotu, no obávame sa, že tomu tak nebude.

Čo priniesol uplynulý rok?

Do nového roka sme vstúpili zásadnou zmenou v predpisovaní liekov, ktorá znamenala, že predpis liekov od špecialistu nemohol byť viac delegovaný na všeobecného lekára. Až po platnosti tejto zmeny sa spustila vlna diskusií a aj naša asociácia žiadala, aby sa pri tak zásadných zmenách neobchádzala celospoločenská diskusia, neprijímali sa zmeny s tak výrazným dopadom na pacienta urýchlene, bez prípravy a bez predchádzajúceho informovania pacientov. Dobrou správou je, že sa napokon v novembri dostala do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 362/2011 Z. z., ktorej cieľom je vrátiť sa k pôvodnému stavu predpisovania liekov. 

Štart do nového roka bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný aj pre dobeh pandémie či situáciu na Ukrajine. K zastavenej bielej medicíne sa tak pridal ešte väčší nápor na náš zdravotný systém. Spolu so zdravotnými poisťovňami sme už počas prebiehajúcej pandémie upozorňovali na veľké riziká odloženej zdravotnej starostlivosti. Ako ukázali dáta, počet hospitalizácií v dôsledku covidu klesol za dva roky o takmer 355-tisíc a počet operácií o 207-tisíc v porovnaní s posledným predpandemickým rokom 2019. Tento sklz sa nám nepodarilo do dnešného dňa dobehnúť. V spolupráci s Asociáciou zdravotných poisťovní sme pripravení mapovať počet preventívnych prehliadok, hospitalizácií a výkonov aj v prvom štvrťroku 2023.

V roku 2022 sme presadili zmeny v 12 predkladaných právnych normách, niektoré návrhy sme predkladali opakovane. Iniciovali sme aj viacero aktivít na zmenu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023. Okrem toho sme zabránili aj niektorým proti pacientskym návrhom. V novele zákona o úhrade liekov sme presadili zvýšenie dostupnosti liekov pre deti, navrhli zmenu, ktorá významne urýchli a stransparentní proces posudzovania liekov. V prípade liekov na výnimky sme presadili časové lehoty na posudzovanie úhrady takýchto liekov zdravotnými poisťovňami, aj možnosť preskúmania zamietnutia takejto liečby Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Sila pacientskeho hlasu sa ukázala aj v júni, kedy sa vďaka protestu pacientov pred budovou parlamentu podarilo zvrátiť situáciu s prijímaním novely zákona č. 363/2011. Aj napriek tomu, že návrh novely bol výsledkom konsenzu naprieč sektorom a mal priniesť zlepšenie dostupnosti liekov na Slovensku, do parlamentu mierilo iné, pre pacienta neprijateľné znenie zákona. Po tlaku zo strany pacientov napokon bola prijatá novela, ktorá umožní vstup nových liekov na trh, aj keď na druhej strane obmedzí účasť pacientov v rozhodovacích procesoch. Treba však zároveň povedať, že len zákon na zlepšenie dostupnosti liekov na Slovensku nestačí.

Naplno sa v tomto roku prejavil aj nedostatok lekárov. Koncom roka hrozili výpoveďami nemocniční lekári a po tom, čo vláda ustúpila ich požiadavkám, prehĺbila sa priepasť medzi nemocnicami a ambulantným sektorom. Začali sa ozývať ďalší nespokojní zdravotníci.

Odložená zdravotná starostlivosť a nedostatok lekárov mali za následok predĺženie čakacích dôb, ktoré sú dnes v niektorých prípadoch až dvojnásobne oproti časom spred 2 rokov.

Zrejme najsmutnejšou správou je návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý nereflektuje na potreby sektora, nárast energií a výdavkov, a berie tak nám pacientov nádej na zlepšenie súčasnej situácie.

Je najvyšší čas na zmeny

Nepoviem nič prekvapivé, čo by už pacienti sami nevnímali, keď uvediem, že pre fungujúce zdravotníctvo sú potrebné zásadné zmeny. Ak politici nepristúpia k veľkým, možno aj nepopulárnym zmenám čím skôr a nezačnú počúvať nás pacientov aj odbornú verejnosť a venovať našim problémom a potrebám v sektore náležitú pozornosť, každým rokom nás budú čakať ešte horšie scenáre.

Na začiatok by možno stačilo ustúpiť od prežitkov minulosti a jasne pomenovať, na čo má pacient z verejného zdravotného poistenia nárok. Potrebujeme do systému priniesť viac transparentnosti a namiesto skrytých poplatkov, ktoré si už dnes musia pacienti kde tu platiť z vlastného vrecka, otvorene zadefinovať, čo sa má a čo naopak nemá hradiť z verejného zdravotného poistenia, a zároveň nastaviť podmienky komerčného pripoistenia. Ľudia si dnes bežne platia poistku pre prípad, že vytopia suseda. Preto je potrebné otvoriť možnosti pripoistenia napríklad za rozšírenú diagnostiku zohľadňujúcu špecifický životný štýl poistenca, ktorá mu môže zachrániť život. Bude však potrebné zo sociálneho systému kompenzovať náklady na zdravotnú starostlivosť pre nízkopríjmové a sociálne odkázané skupiny obyvateľstva, aby mali garanciu dostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Zmien, ktoré by naše zdravotníctvo potrebovalo je mnoho, od dostatočného a spravodlivého financovania, nastavenia cesty a manažmentu pacienta cez riešenie nedostatku zdravotníkov a žalostného stavu nemocníc až po dostupnosť moderných, ale dnes už aj bežných liekov či zdravotníckych pomôcok. Tak ako sme sa do tohto bodu dostávali roky, tak aj postaviť sa opäť na nohy nebude otázkou týždňov. Dôležité je ale začať. 


Autor článku: PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%