AOPP podporuje stanovisko odborných špičiek. Zmeny v predpisovaní liekov znížia dostupnosť liečby

12.01.2022
article_648

Špecialisti už od nového roka nemôžu odporúčať predpisovanie liekov všeobecným lekárom ako doteraz. Pre pacientov, ktorí navštevujú viacero špecializovaných ambulancií, predstavuje prijatie tejto novely značné komplikácie. Kým doposiaľ mohli svoje lieky vyriešiť na jednom mieste, a to u svojho všeobecného lekára, po novom musia kvôli liekom kontaktovať každého jedného špecialistu. 

Ambulantní lekári ani pacienti neboli o pripravovaných zmenách vopred informovaní. "Zmena v zákone bola predložená v rámci poslaneckého návrhu a nebola prediskutovaná s pacientskymi združeniami ani so všetkými organizáciami, ktoré združujú ambulantných a nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neprešla riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním," upozorňuje prezidentka AOPP Mária Lévyová. Na snahu odbremeniť všeobecných lekárov od administratívy a vynútiť si od špecialistov elektronické predpisovanie liekov tak opäť raz dopláca pacient. 

Zmeny platné od nového roka narazili na kritiku ambulantných lekárov. Zástupcovia odborných lekárskych spoločností a špecializačných odborov sa podpísali pod spoločné stanovisko, ktoré zaslali ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. V mene pacientov podporujeme toto stanovisko a v plnej miere sa s ním stotožňujeme.

Prečítajte si celé znenie stanoviska ku zmenám v novele zákona č. 362/2011Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%