​OZ Malíček

Občianske združenie Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí. Rozhodli sme sa stať sa oporou sebe navzájom a ďalším rodinám s predčasne narodenými deťmi.
Sme mostom medzi nemocnicou a rodinou. Šírime povedomie o tejto skupine detí a rodín na verejnosti, vedieme dialóg s lekárskymi a sesterskými tímami, spolupracujeme s orgánmi verejnej správy, donormi, organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí. Vytvárame priestor pre vymieňanie si skúseností medzi rodičmi formou stretnutí a akcií pre širokú verejnosť. Sprostredkúvame kontakty na organizácie a odborníkov z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov a ďalších. Pre odborníkov sme zároveň výbornou spätnou väzbou informácií, ktoré medicínska veda ďalej zúročí a posúva sa vpred. V rámci spolupráce so zahraničnými rodičovskými združeniami sa usilujeme o zlepšenie legislatívneho rámca pre starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodičov v rámci EÚ. Malíček spolupracuje zo všetkými perinatologickými centrami v SR, je jedným z 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI, spolupracuje so Slovenskou neonatologickou sekciou SPS.

Vieme, že riziká spojené s predčasným narodením sú obrovské. Našťastie, aj v tejto oblasti ide medicína míľovými krokmi vpred a starostlivosť o extrémne nezrelé novorodeniatka je stále kvalitnejšia. Už nejde len o fyzickú záchranu nedonosených detí. Je našou povinnosťou urobiť pre tieto deti všetko, aby sme z nich vychovali plnohodnotných ľudí bez známok traumy z ich predčasného príchodu na svet, skvalitnili im život a umožnili zaradenie do spoločnosti.

Kontakty:

www.nasmalicek.sk 

info@nasmalicek.sk


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
5%
8%
35%
5%