Šiesta celoslovenská pacientska konferencia AOPP

26.11.2022 | 8:00 am - 12:00 am

Asociácia na ochranu práv pacientov organizuje v poradí už Šiestu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. novembra 2022 v Hoteli Bratislava. Hlavnou témou tohto ročníka bude 


MANAŽMENT PACIENTA - CESTA PACIENTA. 


Diskusné bloky prinesú rôzny pohľad na očakávania a riešenia manažmentu a cesty pacienta. Tie sa totiž môžu líšiť od regulátora cez zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok až po samotných pacientov. Vyvrcholením dvojdňovej konferencie bude diskusia pacientov s partnermi konferencie a politikmi o potrebách zmien v oblasti zlepšenia manažmentu a cesty pacientov.  

Už tradične oceníme aj výnimočných lekárov a sestry ocenením AOPP "Môj lekár" a "Moja sestra". Chýbať nebude ani cena verejnosti, o ktorej ste mohli rozhodnúť v ankete na našej stránke. Ocenenia si lekári a sestry prevezmú z rúk prezidentky AOPP a ministra zdravotníctva na slávnostnom galavečere na konci prvého dňa tohto jedinečného podujatia. 

Detailný program podujatia nájdete tu.


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%