Seminár venovaný téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku v Košiciach

12.04.2019 | 9:00 am - 3:00 pm

​Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má veľa problematických oblastí. Populácia celosvetovo starne a tým sa menia aj potreby ľudí, preto sa táto problematika bude už čoskoro dotýkať takmer každého z nás. Súčasný model dlhodobej starostlivosti nie je koordinovaný a integrovaný a postrádame v ňom rozmiestnenie služieb, ako aj rozdelenie úloh medzi zdravotníckym a sociálnym systémom. 


Téme dlhodobej starostlivosti a príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

​sa preto budeme venovať aj v rámci tretieho kola seminárov, na ktoré vás týmto srdečne pozývame. Veríme, že vaše skúsenosti, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch mesiacoch na seminároch v Banskej Bystrici a Bratislave, budú pre nás prínosom pri presadzovaní pozitívnych zmien v tejto oblasti. Podeľte sa s nami o ne a príďte ​​do Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovu ulicu č.5 v Košiciach


vo štvrtok 11. 4. 2019 (odborná verejnosť) a v piatok 12. 4. 2019 (laická verejnosť)


Tešíme sa na vás.


Účasť na seminároch je bezplatná. Z kapacitných dôvodoch vás však prosíme, aby ste v prípade záujmu ​potvrdili svoju účasť mailom na helena.valcekova@aopp.sk alebo telefonicky na čísle 0910 904 634.


Program semináru pre odbornú a laickú verejnosť:


Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre sa realizujú v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%