V Banskej Bystrici sa diskutovalo o budúcnosti dlhodobej starostlivosti na Slovensku

22.02.2019 | 9:00 am - 3:00 pm

V dňoch 21. a 22. februára 2019 sme sa v rámci seminárov pre odbornú aj laickú verejnosť venovali téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Do hotela LUX v Banskej Bystrici prišli nielen odborníci, ktorí sa problematike dlhodobej starostlivosti aktívne venujú, ale tiež laici, ktorých sa táto téma bytostne dotýka. Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku nie je totiž jasne zadefinované, čo sťažuje fungovanie mnohých pacientov a ich rodín.

​Seminár bol rozdelený do dvoch dní, prvý určený pre odbornú verejnosť (VÚC, mestá, obce, DSS, ZSS, DD, ADOS, ZZ) a druhý pre laickú verejnosť (zástupcovia a členovia pacientskych organizácií, občania). Cieľom semináru bolo získať podnety k aktualizácii a pripomienkovaniu návrhu stratégie dlhodobej starostlivosti, na ktorom sa podieľa Asociácia na ochranu práv pacientov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci.​​

Viac o programe seminárov sa dočítate tu.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%