EUPATI

​Európska akadémia pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) je paneurópsky projekt 33 organizácií vedený Európskym pacientskym fórom, zahŕňajúci zástupcov z pacientskych organizácií, akademických inštitúcií a neziskových organizácií, v spolupráci so zástupcami farmaceutických spoločností.

Naším cieľom je prostredníctvom vzdelávania a školení zvyšovať kapacity a schopnosti dobre informovaných pacientov, aby boli poradcami v medicínskom výskume a vývoji a zároveň vyvíjať a šíriť prístupné, dobre štruktúrované a pre používateľov zrozumiteľné informácie.

Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015. Vďaka tomu sa mohol v spolupráci s vedením EUPATI v Bruseli rozbehnúť projekt vytvorenia Národnej platformy EUPATI, ktorá na Slovensku v tejto chvíli združuje partnerov  Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP), vedeckú spoločnosť ISPOR Slovensko, zástupcov pacientskych organizácií a zástupcov farmaceutického priemyslu. Organizačným partnerom je aj OZ Pacientsky hlas www.patientempowerment.sk. Prvou aktivitou, ktorou sme sa predstavili odbornej a pacientskej verejnosti, bola 1. národná konferencia EUPATI „Pacient a inovácie v medicíne“, ktorá sa uskutočnila 20. februára 2016 pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

Za takmer tri roky existencie sa nám podarilo osloviť vyše 750 pacientov zastupujúcich cca 30 rôznych diagnóz. Usporiadali sme 14 seminárov a 3 webináre. Prijali sme Pacientsku deklaráciu a máme vyškolené 2 pacientske expertky. Informácie o našich predchádzajúcich a budúcich podujatiach je možné nájsť na www.sk.eupati.eu.

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%