Verejnosť mala možnosť zapojiť sa do skríningového merania pri príležitosti Svetového dňa obezity

11.03.2024
article_836

K Svetovému dňu obezity (WOD Europe 2024) pripravila Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou (SKLON) v spolupráci s lekárňou Hygeia, firmou Mediplusservis a podporou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) osvetovú akciu pre verejnosť – skríningové merania ABI indexu, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom účastníkov.

Pri stanovení indexu členok/rameno (A-nkle B-rachial I-ndex) sa určuje pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Ide o dôležité vyšetrenie z hľadiska včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK), ktorá predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. S rastúcim vekom sa v tepnách dolných končatín za určitých okolností môžu tvoriť aterosklerotické pláty, ktoré bránia správnemu prekrveniu. Môže dochádzať ku kŕčom a bolestiam nôh, ktoré sa pri chôdzi zhoršujú a núti pacientov na chvíľu zastaviť.

Každý klient dostal informačný leták o prevencii a pokyny na zlepšenie zdravia.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%